เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2559


27 มีนาคม 2559

เรียน ผู้บริหาร เพื่อนครูและผู้อ่านที่รักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม. 2559. เช้าประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีเรื่องพิจารณาเรื่องเดียวคือเห็นชอบ ให้เปิดห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ บรรยากาศดี ทุกคนชื่นชมโครงการสัมมนา 3 องค์คณะ เที่ยงเลี้ยงอาหารที่สโมสร บ่ายประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจะนำเข้าประชุม อกคศ.เขตในวันพรุ่งนี้ หากเลื่อนได้อยากเลื่อนให้มาประชุมวันนี้ เพราะเมื่อคืนผมได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ให้ร่างบทบาทอำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด ท่านบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยาแปลงวันสองวันนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์จากผู้ขอย้ายทั้ง 4 ราย จบการประชุมกลั่นกรองการย้ายมาต่อด้วยการประชุมพิจารณาความดีความชอบโควตาปฏิบัติงานต่อต้านยาเสพติด ที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557และ 2558 เลิกประชุมมาทำงานแฟ้มเอกสารจนหมด กลับบ้านพัก ได้เห็นคำสั่ง คสช. ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก..ค.ศ.เขต ตั้ง กศจ. แทน ตั้งศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ดูทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับพรุ่งนี้ ไม่มีบทเฉพาะกาล กศจ.ไม่ครบองค์ประกอบก็ทำงานไม่ได้ ต้องมีงานค้างท่อสักระยะ

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เช้าเข้าสำนักงานเขตเพื่อนั่งรถตู้ไปโรงแรมตรัง แต่ผิดคาดรถติดมากเป็นพิเศษ ถึงโรงแรม 09.30 น. ก็ทันการชี้แจงคำสั่ง คสช. จากทีมบริหาร สพฐ. ภายใต้การนำของเลขาธิการ กพฐ.จากนั้นแบ่งกลุ่มไปศึกษาการปฏิบัติ ผมอยู่ในกลุ่มกฎหมายฟัง ๆ เขาไป มีปัญหาตอบได้ทุกเรื่องว่า "ไม่ทราบ" บ่ายทีมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาชี้แจงและมอบนโยบาย ท่านบอกว่าจะไม่มีการยุบเขตพื้นที่การศึกษา และจะรีบตั้ง กศจ. โดยเร็ว เท่าที่ฟังมาพอเป็นเหตุเป็นผลผลเหมือนกัน หวั่นที่งานจะล่าช้าจากระบบที่รวมศูนย์เกินไป คำสั่งที่ 11/2559 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ทำหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไปจนกว่าจะตั้งสำนักงานดังกล่าว ที่ประชุมมองว่าคำสั่งตั้ง ผอ.สพป.เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด ก็มองข้ามไปไกลกว่าที่คำสั่งเขียนไว้

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เช้าถึงโรงแรมตรังสายไปนิด รองเลขาธิการ กพฐ นายสุเทพ ชิตยวงศ์ กำลังพูดบนเวที เป็นการซักซ้อมการปฏิบัติราชการปกติ แต่จุดสนใจกลับถูกเรื่องยุบเลิกคณะกรรมการเขตและ อ.ก.ค.ศ.เขต รวมทั้งการกำหนดหน่วยงานใหม่ระดับภาค/ระดับจังหวัด ของ สป.ศธ. มาแย่งสมาธิ ไปจนหมดสิ้น เที่ยงคนกลุ่มใหญ่เลิกไปกินข้าว เว้นแต่พวก สพป.เขต 1 ต้องฟังเขาเร่งรัดให้ไปหากรรมการ กศจ. มาเสนอให้ทัน วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ผมกลับเห็นว่าภารกิจนี้พระเอกน่าจะเป็น สป.ศธ. ไม่ใช่ สพฐ. และเมื่อยังไม่มีคำสั่งออกมาเราจะไปเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเรามาในฐานะใด และกรรมการเหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติเช่นไร แต่ไม่ได้ออกความเห็นกับเขา ไว้เดินทัพแบบช้า ๆ ไม่ผลีผลามน่าจะปลอดภัย ไม่เสียเชิงอดีตศึกษาธิการจังหวัด บ่ายมาแวะทำงานที่โรงแรมรอยัลซิตี้เพราะมีคำสั่งเป็นคณะทำงานของ สำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่องออกหลักเกณฑ์ประเมินครูผู้ช่วย กว่าจะเลิกเกือบ 18 นาฬิกา กลางคืนมีการเผยแพร่ประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้ กศจ. โดยตำแหน่งสามารถจัดประชุมได้ โดยใช้อำนาจวินิจฉัยแก้ปัญหาตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งฉบับที่ 11/2559 ก็เห็นว่าช่องว่างทางกฎหมายน่าจะหมดไป จะถูกจะผิดไม่ใช่หน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติต้องกังวล

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เป็นคณะทำงานของ สำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่องเดิม ภารกิจไม่มากมีเวลาได้ถกปัญหาความเป็นไปของการศึกษาไทยหลัง คสช.ใช้ ม. 44 ปฏิวัติโครงสร้างระดับภูมิภาค หากถูกแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด งานคงง่ายกว่าตอนเป็นศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สนง.เขต พื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2546 เพราะไม่ต้องแบ่งคนแบ่งทรัพยากร แบบบ้านแตก ดูภารกิจศึกษาธิการจังหวัดจะเน้นงานประชุม กศจ. และ อ.กศจ.ด้านบริหารงานบุคคล งานนี้ต้องจัดระเบียบว่าด้วยการส่งเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนว่าหน่วยงานต้นสังกัดต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อม ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ตลอดจนส่งผู้แทนมาชี้แจง สำหรับงานกำกับดูแลทั้งข้อกฎหมายและนโยบาย คงดูจากเรื่องที่ส่งเข้าประชุ และออกติดตามในพื้นที่ ดุลพินิจต่าง ๆ ยกให้ต้นสังกัด แต่การประเมินจะมีค่า kpi คอยกำกับความสำเร็จของงาน ให้เลขานุการตรวจสอบเวลาว่างของท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีไว้ ท่านว่างหลัง 16.00 น. แต่เมื่อไม่มีคำสั่งแต่งตั้งออกมาก็ต้องยกเลิก เพราะไม่รู้จะไปคุยกับท่านในฐานะใด

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เช้าเดินทางไปโรงเรียนวัดลานนาบุญ เป็นประธานเปิดอบรมครูของโรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน บรรยายพิเศษให้ครูฟังเกี่ยวกับการทำงานในหน้าที่ครู กลับเข้าสำนักงานเขตประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามคำสั่ง คสช. ที่ 10/2559 และ 11/2559 จะได้ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับครู เพราะหลายคนตื่นตระหนกว่ายุบเขตพื้นที่การศึกษาแล้วหรือหลายรายลือว่านะยกเลิกวิทยฐานะ แต่บางโรงเรียนแทนที่จะตระหนกผู้บริหารโรงเรียนนำครูเฮว่าเขตยุบแล้ว นานาจิตตัง ทำงานแฟ้มเอกสารสลับกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเคลื่อนไหว จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นคำสั่งในวันนี้ แต่การเร่งรัดให้ส่งรายชื่อกรรมการ กศจ.ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ถูกเลื่อนออกไปเพราะ สป.ศธ.กำลังทำเกณฑ์อยู่ และการประชุมถูกเลื่อนเป็นวันที่ 30 มีนาคม 2559 เพราะปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะไปพบเพื่อมอบนโยบายในเวลา 19.00 น.-20.00 น. กลับที่พักได้แต่ติดตามข่าวจากไลน์ ไม่มีความเห็นใด ๆ รุ่นใหม่หลายคนเขาให้ข้อคิดข้อติงหลายอย่าง ผมทราบดีว่านั่นไม่ใช่วัฒนธรรมของคน สป.ศธ.จะกระทำและรับได้ เกือบ 20 ปีที่อยู่สังกัดนี้มาทำให้เกิดกติกาโดยอัตโนมัติว่า ข้อหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาถูกเสมอ ข้อสอง ถ้าสงสัยให้ดูข้อหนึ่ง แถมข้อที่สามว่าต้องไม่โง่ วัฒนธรรมองค์การเหล่านี้บุคคลภายนอกยากจะเข้าใจ เราไม่ชอบนายคนไหนนายคนนั้นก็ไม่เกิดปัญหาอะไร แต่ถ้านายไม่ชอบเราเราเริ่มเกิดปัญหาแล้ว การเคารพนับถือในอาวุโส เป็นวัฒนธรรมหนึ่งของ สป.ศธ แม้ตำแหน่งเท่ากัน แต่ถ้าใครเป็นก่อนถือว่าเป็นพี่เราเป็นน้อง ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ คนดีคนไม่ดีมีการส่งไม้ต่อกันอย่างรวดเร็ว ออกมา 13 ปี ก็ยังเหนียวแน่นกลมเกลียว เหมือนครอบครัวขนาดกลาง มาเล่าสู่กันฟังในยุคของการเปลี่ยนแปลง ต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำให้งานการศึกษาจับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายให้ได้

นายกำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

หมายเลขบันทึก: 604257เขียนเมื่อ 29 มีนาคม 2016 13:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 มีนาคม 2016 14:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

มาเชียร์การทำงาน

งานยังมากเหมือนเดิมนะครับ ผอ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี