ตัวอย่าง KM ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)

อธิวัชร

 

ตัวอย่าง KM ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)

กำหนดการการสัมมนา

 • เรื่องกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เครื่องมือสู่ความสำเร็จของการจัดการความรู้
  ในจังหวัด  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
 • เรื่องกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เครื่องมือสู่ความสำเร็จของการจัดการความรู้
  ในส่วนราชการ (ส่วนกลาง)  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

แนวทางการจัดการความรู้ในส่วนราชการและจังหวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

การประชุมชี้แจงเรื่องการจัดการความรู้   (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ขนาด 1.5 MB)

 • ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
  กรุงเทพมหานคร
 • ครั้งที่ 3 และ 4 เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์
  กรุงเทพมหานคร
 • ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
  จังหวัดเชียงใหม่
 • ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด
  จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
(ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ขนาด 2.7 MB)

 • วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
  กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
  จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ 16-17 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด
  จังหวัดขอนแก่น

การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ และจังหวัด

 1. คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  ประจำปีงบประมาณ 2549 (ส่วนราชการ/จังหวัด)
 2. สรุปประเด็นถาม ตอบ เรื่องการจัดทำแผนการจัดการความรู้
 3. ประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการความรู้ (PowerPoint)
 4. รายชื่อที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนการจัดการความรู้ แยกตามกลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ
 5. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนการจัดการความรู้
  ระหว่างวันที่ 20 - 27 มกราคม 2549 (PowerPoint 98 หน้า)
ที่มา : http://www.opdc.go.th/thai/KM.php

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM Class มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#km3

หมายเลขบันทึก: 60425, เขียน: 16 Nov 2006 @ 21:51 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)