วันนี้เช็คเทปวีดีโอและเขียนหน้าเทปว่าเป็นเทปเกี่ยวกับอะไรเพื่อที่จะดูได้ว่าสามารถนำไปใช้ใหม่ได้อีกหรือไมจากนั้นก็นำไปใส่ตู้เรียงให้เรียบร้อย  จากนั้นก็มาช่วยพี่ๆเช็คสปอตวันคนพิการสากลเพื่อที่จะดูความรีบร้อยก็ที่จะส่งไปที่ฝ่ายตรวจสอบก่อนออกอากาศ