วันที่ 9  ของการทำงานค่ะวันนี้ไปถึงที่บริษัทเวลา 7.50 น .  เลยไม่ได้ทานข้าวเช้าค่ะเลยทานขนมปังไส้สังขยากับนมแล้วขึ้นไปทำงานงานในช่วงเช้าที่ได้ทำคือ

1.   จัดตู้เอกสารสำนักงาน

2.   จัดอุปกรณ์ทำงานสำนักงาน

3.   จัดเรียงรายชื่อวิทยากรตามตัวอักษรชื่อตัวแรกให้เป็นหมวดหมู่ แล้วงานในช่วงบ่ายที่ได้ทำ

1.   จัดเรียงเอกสารรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและรายชื่อทำเนียบรุ่นเข้าแฟ้มให้เรียบร้อยและแยกเป็นวันที่ ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม

2.   พิมพ์เอกสารรายชื่อผู้ที่ประชุมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549

3.   ซีร็อกเอกสารการ เรื่อง การฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานต่างๆ