160324-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Record / recreate

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Record นาม ออกเสียง ‘REK’erd’

หมายถึง ข้อมูลหรือการบรรยายเหตุการณ์ เขียนบนกระดาษหรือเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอล

หรือความจริงที่ทราบกันแล้วของบุคคลหรือบริษัท และการกระทำที่ทำในอดีต

เมื่อเป็น กริยา และ adj. ออกเสียง ‘ri-KORD’

การเก็บเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และ adj. หมายถึง ทำได้ในระดับที่สูงกว่าที่เคยทำได้มาก่อนหน้า

The long hot summer has led to a record harvest this year.

คำที่ใช้ร่วมกับ นาม Record ในความหมาย Information เช่น

Have/keep a record; check/consult records;

destroy/falsify records;

An accurate/detailed/permanent record;

Records indicate/reveal/show;

A record of sth;

[hottest/lowest, ….] on record; และ record keeping.

คำที่ใช้ร่วมกับ นาม Record ในความหมาย Music เช่น

Make/release a record; A best-selling/hit record;

Record company/deal/industry/producer.

คำที่ใช้ร่วมกับ นาม Record ในความหมาย Best เช่น.

Establish/set a record; hold a record;

Beat/break/equal/smash a record;

An all-time/unbeatable/unbroken record;

A new/previous record;

The record for sth/doing sth;

[world, any nation] record holder.


Recreate กริยา ทำให้บางสิ่งมีอยู่ หรือเกิดขึ้นอีกครั้ง

นาม สะกด Recreation วิธีหนึ่งที่ทำให้คุณมีความสนุกเมื่อไม่ได้ทำงาน

ทั้งกริยา และ นาม ออกเสียง พยางค์หน้า เป็น ‘RE-’

เมื่อเป็น adj. สะกด recreational ออกเสียง พยางค์หน้า เป็น ‘REC-‘


ดูคำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)