JJ16V3_6 เครื่องมือการจัดการความรู้ KM เติมเต็มที่ มรภ อุดรธานี V2

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อีกวาระหนึ่งที่มาเยี่ยมยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้วยประเด็น เครื่องมือการจัดการความรู้

ทีมงานหนาแน่น ร่วมเรียนรู้ จาก กิจกรรม "ททท หรือ สัญญาใจไฟปรารถนา"

เครื่องมือการจัดการความรู้ ร่วมเรียนรู้ เพื่อสร้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เริ่มต้น ด้วยการเติมพลัง ช่วงเช้าก่อน

อาหารหนัก จัดเต็ม โดยพี่ชัย และ พี่อ้วน

เริ่มกิจกรรม โดย รศ.สมชาย รองอธิการบดี เปิดกระบวนการเรียนรู้

JJ เจ้าเก่า เรื่องเล่า ชวนเรียนรู้

Action Learning ฟังให้ได้คิด และ คิดได้

สุนทรียสนทนา ค้นหาตัวตน ก่อนเรียนรู้ ฅ ฅน

ถอดบทเรียน เพียรสร้างสรรค์ รวมพลังสู่องค์กร

ฟังแล้วคิด คิดแล้ว คลิกทำ

JJ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( ณ เมืองหลวงประจักษ์ศิลปาคม 230316)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไปอุดรฯน่าครับ

อาหารน่ากินมาก

ดูอาจารย์แล้วตั้งใจมาก

ชอบใจการรู้จักตัวเอง การถอดบทเรียนและการพัฒนาองค์กร

รออ่านอีกครับ ไปไหนต่อครับ