โครงการอนุรักษ์ดนตรีฯ การประกวดกลองยาว


มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 09.39 น. ณ วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน : อนุรักษ์และจัดประกวดแข่งขันคณะกลองยาว ซึ่งศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด จัดขึ้นในการนี้พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการฯ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีไทยให้สามารถดำรงอยู่และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

2. เพื่อช่วยให้มีการส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และส่งเสริมประเพณีไทย

3. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะของเยาวชน พร้อมทั้งเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

โดยมีคณะกลองยาวเข้าประกวด จำนวน 5 คณะ ได้แก่

1. คณะขวัญใจหมู่ 7 อยู่เลขที่ 9 ม.7 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายสมบูรณ์ โสภาไฮ เป็นหัวหน้าคณะ

2. คณะสาวน้อยประสานศิลป์ อยู่เลขที่ 116 ม.6 บ้านเหล่ากุด ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายอาทิตย์ ปัญญาจา เป็นหัวหน้าคณะ

3. คณะขวัญใจประเสริฐศิลป์ บ้านนาสมบูรณ์ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายประเสริฐ ขนามแข็ง เป็นหัวหน้าคณะ

4. คณะวาปีปทุมกลองยาว โรงเรียนวาปีปทุม 303 ม.23 บ้านเมืองใหม่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยมี นางนิดา กิจจินดาโอภาส เป็นหัวหน้าคณะ

5. คณะพิณทองกลองยาว อยู่เลขที่ 18 ม.5 บ้านโคกกลาง ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นางสาวรัชฎาภรณ์ สุตะโท เป็นหัวหน้าคณะ

ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

1. ชนะเลิศ คือ คณะวาปีปทุมกลองยาว โรงเรียนวาปีปทุม 303 ม.23 บ้านเมืองใหม่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

2. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ คณะพิณทองกลองยาว อยู่เลขที่ 18 ม.5 บ้านโคกกลาง ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

3. รองชนะเลิศอันดับ 3 คือ คณะสาวน้อยประสานศิลป์ อยู่เลขที่ 116 ม.6 บ้านเหล่ากุด ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

4. รางวัลชมเชย 2 คณะ คือ คณะขวัญใจหมู่ 7 อยู่เลขที่ 9 ม.7 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด และคณะขวัญใจประเสริฐศิลป์ บ้านนาสมบูรณ์ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

หลังจากที่ได้มีการมอบรางวัลแก่คณะกลองยาวทั้ง 5 คณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานในพิธีปิด คือ พระครูคุณสารพินิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด ได้กล่าวปิดโครงการฯ.

ภาพกิจกรรม

หมายเลขบันทึก: 603803เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2016 12:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มีนาคม 2016 12:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี