​ตราประจำจังหวัดพังงา

ตราประจำจังหวัดพังงา

เมื่อสังเกตดูองค์ประกอบในตราประจำจังหวัดพังงา โดยหลักๆมีทั้งหมด 5 ส่วนหลัก คือ 1. ภูเขาช้าง ด้วยรูปทรงของตัวภูเขามีลักษณะคล้ายช้าง เป็นภูเขาที่อยู่หลังศาลากลางจังหวัดพังงา

2. เขาตาปู เขาหินปูนมีรูปทรงเหมือนกับ ตาของปู

3. เรือขุดแร่ ในอดีตพังงาคือแผ่นดินที่ใช้ในการประกอบการเหมืองแร่ โดยใช้เรือขุดแร่เป็นเครื่องจักรดำเนินการ

4. ทะเล จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีความงดงามทางทรัพยากรทางทะเล มีหมู่เกาะมากมาย

5. ป่าชายเลน จังหวัดพังงามีป่าชายเลนที่ใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทาง กลางฝันความเห็น (0)