160319-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Railroad & railway / raise & rear & rise

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Railroad & railway (CALD) บอกว่า สะกดแบบแรกใช้ใน US แบบหลังใช้ใน UK

Railroad (DPWE) อธิบายว่า เป็นคำที่ใช้อย่างถูกต้อง

จะหมายถึง ระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ

ราง (tracks) สถานี (stations) ล้อเลื่อนทั้งตู้เครื่องยนต์และตู้บรรทุก (rolling stock)

ที่ดิน (land) ห้องจำหน่ายตั๋ว (ticket office) และทรัพย์สินอื่นๆที่ใช้ในการขนส่งทางราง

เมื่อใช้เป็นกริยา railroad หมายถึง การบีบบังคับให้บางสิ่งเกิดขึ้น หรือบังคับให้บางคนทำบางสิ่ง

โดยเฉพาะให้ทำโดยเร็วและไม่ยุติธรรม

We were railroaded into signing the agreement.

Railway (DPWE) อธิบายว่า อ้างอิงโดยเฉพาะกับ ราง ที่รองรับเป็นเส้นทางให้อุปกรณ์ที่มีล้อทั้งหลายใช้เดินทางได้

บางคำที่น่ารู้ เช่น ไม้หมอนรองราง UK เรียก Sleeper โดยที่ US เรียก Railroad tie


Raise & rear & rise ครั้งหนึ่งเคยมีคำกล่าว ที่ผู้ใช้ภาษาอย่างระมัดระวังยังคงใช้กันมาว่า

People raised pigs and corn และ reared children.

แต่คนทั่วไปไม่ระวัง จึงมีการใช้ ทั้ง raised และ reared children โดยไม่มีใครห้าม

เมื่อเป็น นาม การใช้ raise เป็นมาตรฐานเช่น a raise in pay.

วลี ‘pay raise’ ถือเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือย

เมื่อใช้ เป็นกริยา raise เป็น (transitive) สกรรมกิริยา เสมอ

ส่วนกริยา rise ใช้เป็น (intransitive) อกรรมกิริยา เสมอ

Raise นาม ใน US หมายถึง ขึ้นเงินเดือน ใน UK ใช้ว่า rise ขึ้นค่าจ้างหรือเงินเดือน

Rise กริยา (rise, rose, risen) อย่าใช้ผิดใน past tense เป็น rised ต้องใช้ rose

ปกติใช้ prep. in ตามหลัง rise เช่น

There has been a two percent rise in the rate of unemployment.

เมื่อตาม rise ด้วยจำนวน ใช้ prep. of เช่น

There has been a rise of two percent.

คำที่ใช้ร่วมกับ นาม Rise ในความหมาย increase เช่น

a dramatic/huge/sharp/steep rise; a steady rise; cause/fuel/spark a rise; a rise in (something)

คำที่ใช้ร่วมกับ นาม Rise ในความหมาย movement up เช่น

a meteoric/phenomenal/spectacular rise; the rise of (something); chart/chronicle the rise of (somebody/something)


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)