ปฏิวัติการศึกษาประชารัฐ


วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผมได้รับเชิญไปร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ (node) โดยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาหรือที่เรียกว่า เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ผมได้รับมอบหมายให้กล่าวเปิด และปาฐกถานำ โดยผมให้ชื่อการปาฐกถานำนี้ว่า โรงเรียนต้นแบบงอกนอกกะลากับการปฏิรูปการศึกษา ดู PowerPoint ของปาฐกถา ที่นี่ และเสียง ที่นี่ ทางโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้ถ้ายวีดิทัศน์ไว้ด้วย ผมได้ขอให้นำออกเผยแพร่ทาง YouTube ด้วย ชมได้ที่

ผมให้ชื่อบันทึกนี้ว่า ปฏิวัติการศึกษาประชารัฐ เพราะผมมองว่า ขบวนการเครื่อข่ายโรงเรียนนอกกะลานี้ เป็นขบวนการปฏิวัติการศึกษาประชารัฐของจริง ของแท้


วิจารณ์ พานิช

๑๘ ก.พ. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)