สัปดาห์สุดท้ายกับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

…แนะแนวอาชีพ...ประกวดโครงงาน...

6 มีนาคม 2559 เป็นวันสุดท้ายในการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2/2558 กศน.อำเภอเสนาจึงจัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 1. เพื่อให้นักศึกษาแต่ละ กศน.ตำบล ได้นำผลงานที่เกิดจากการคิด การทำตลอดภาคเรียนมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 2. เพื่อแนะแนวความรู้ด้านอาชีพ และทดสอบความสามารถก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการประกวดโครงงานรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา กศน.ตำบลบางนมโค รางวัลชนะเลิศระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลสามกอ รางวัลชนะเลิศระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลเจ้าเจ็ดค่ะ เก็บภาพการแนะแนวและผลงานของนักศึกษามาฝากนะคะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (1)

ขอคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอจาก ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ นะคะ