ทดลองสวมรองเท้าคนอื่นดูบ้าง (1)

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อในวงน้ำชา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ ๆ วันนี้

ประเด็นที่เราเสวนากันนั้น เริ่มต้นจาก "ความแก่"

และ จบลงด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก

ก็มีทั้งลูกที่ประสบความสำเร็จ และ ลูก ๆ ที่ล้มเหลว


ผมขอให้คำจำกัดความของการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ว่า

..ทดลองสวมใส่รองเท้าคนอื่นดูบ้าง!..
ในฐานะที่เป็นครูสอนจิตตปัญญาศึกษา

ผมรีบขอความรู้พี่ ๆ เพื่อนำไปประกอบการออกแบบหลักสูตรพัฒนามนุษย์

ผมเองก็พึ่งทราบว่า พี่ท่านหนึ่ง ได้ผ่านมรสุมชีวิตอันหนักหน่วงมากมา
ระหว่างที่ท่านเมตตา ดราม่า เล่าถึงประสบการณ์อันหนักหน่วงเป็นธรรมทานนั้น

ทำให้ผมขนลุก และ จิตตกลงเป็นลำดับ หนอ

หลายเดือนผ่านมานี้

ผมพยายามออกแบบวิธีการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำสามารถพัฒนาตนเองด้วยการฝึกสมาธิ

หลายสิ่ง หลายอย่าง ที่ได้เรียนรู้นั้น ล้วนมีประโยชน์ต่อการออกแบบวิธีการพัฒนามนุษย์

หลายอย่างผมไม่เคยพบเห็นบนเส้นทางชีวิตของผม

และยิ่งเมื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ ๆ ในวันนี้

ทำให้ผมรู้สึกว่า ผมได้ทดลองสวมรองเท้าคนอื่นบ้างแล้ว หนอ(ที่มา woodx.com)


สำหรับกรณีศึกษาลูก ๆ ที่ล้มเหลว จนปัจจุบันได้กลายเป็นภาระของครอบครัวและสังคม

ผมถามว่า ..

ถ้าย้อนอดีตได้ จะไปเปลี่ยนการเลี้ยงดูอย่างไร ?

บางกรณี เราต้องยอมจำนนให้กับ โชคชะตา และบุญวาสนา

แต่บางกรณี เราน่าจะออกแบบหลักสูตร พัฒนาและแก้ปัญหาเขาได้ หนอบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)