รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 20.30-21.00 น

รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน เป็นรายการของ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ เพื่อแนวทางการเปลี่ยนตัวเองของผู้เสวนาและผู้รับชม ทุกเพศ ทุกวัย สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้น รูปแบบรายการเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวคิดของผู้ร่วมเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นทั้ง ของตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วม ทั้งระหว่างรายการ หรือหลังจากรายการได้หลายช่องทาง ทั้ง Face Book และ เวปไซด์ของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัมนามนุษย์ หรือใน GotoKnow นี้

ท่านที่สนใจติดตามรับชมรายการสด สามารถเข้าชมได้หลายช่องทางตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ ตัววิ่งในเทปบันทึกรายการย้อนหลัง แต่ที่สะดวกที่สุด ท่านสามารถรับชมทาง Internet ได้ทั่วโลก www.wbtvonline.com หรือรับชมทางมือถือ www.stationg.com/wbtv

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

16 มีนาคม 2559

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ความเห็น (0)