มีอยู่วันหนึ่งครู ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้ช่วยนักเรียนตกน้ำ  และได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา