บัณฑิตคิดถึงว่า ทำอย่างไรจึงเพิ่มพูนคุณธรรมของตนได้  คนพาลคิดถึงว่า ทำอย่างไรจึงจะเห็นความเป็นอยู่ของตนสะดวกสบายขึ้นโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม

     บัณฑิตรู้เฉพาะเรื่องที่ชอบด้วยเมตตา  คนพาลรู้เฉพาะเรื่องที่ได้ผลกำไรโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม