เคยอบรม การวิจัยมาหลายครั้งแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง