• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

เรียนดี มีคุณธรรม

  คุณธรรม  
ดิฉันประทับใจและภูมิใจในด้านคุณธรรม  จริยธรรม   ของนักเรียนที่ได้อบรมสั่งสอน   ไม่ว่าในเวลาโฮมรูม  หรือสอดแทรกในชั่วโมงสอนตลอดมา  เป็นต้นว่า-   การแสดงความเคารพ   ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์  และบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกาลเทศะ-   ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง    นักเรียนมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนเองได้อย่างเหมาะสม  เช่น  การทำความสะอาดห้องเรียน  การปิดไฟ  พัดลม   หลังจากการเลิกใช้งานทุกครั้ง   การปิดประตู  หน้าต่าง  เมื่อเลิกเรียน  การจัดแถวโต๊ะ   เก้าอี้  ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ

-   การประหยัดและออม  นักเรียนเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): คุณธรรม 
  หมายเลขบันทึก: 60331
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 3
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

  จากการที่ได้อ่านด้านบนแล้ว  เป็นสิ่งที่ดีนะคะ หาก

ที่จะเริ่มปลูกฝังคุณธรรม  ความประหยัด  และการใช้

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน  ตั้งแต่เด็กๆ 

ซึ่งต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติ  และจะทำให้ประเทศ

ไทย  ก้าวต่อไปด้วยความเจริญ และมีประชาชนที่มี

คุณภาพต่อไป

เห็นด้วยอย่างมากคะ

 "เคยเห็นห้องที่คุณครูเป็นที่ปรึกษาเวลาเดินผ่าน  โต๊ะจะตรงมากเลย ห้องสะอาดมากๆค่ะ"