เรียนดี มีคุณธรรม

คุณธรรม
ดิฉันประทับใจและภูมิใจในด้านคุณธรรม  จริยธรรม   ของนักเรียนที่ได้อบรมสั่งสอน   ไม่ว่าในเวลาโฮมรูม  หรือสอดแทรกในชั่วโมงสอนตลอดมา  เป็นต้นว่า-   การแสดงความเคารพ   ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์  และบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกาลเทศะ-   ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง    นักเรียนมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนเองได้อย่างเหมาะสม  เช่น  การทำความสะอาดห้องเรียน  การปิดไฟ  พัดลม   หลังจากการเลิกใช้งานทุกครั้ง   การปิดประตู  หน้าต่าง  เมื่อเลิกเรียน  การจัดแถวโต๊ะ   เก้าอี้  ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ

-   การประหยัดและออม  นักเรียนเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดวงประทีป

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรม

หมายเลขบันทึก: 60331, เขียน: 16 Nov 2006 @ 16:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

D.94 M.34
IP: xxx.107.196.236
เขียนเมื่อ 

  จากการที่ได้อ่านด้านบนแล้ว  เป็นสิ่งที่ดีนะคะ หาก

ที่จะเริ่มปลูกฝังคุณธรรม  ความประหยัด  และการใช้

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน  ตั้งแต่เด็กๆ 

ซึ่งต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติ  และจะทำให้ประเทศ

ไทย  ก้าวต่อไปด้วยความเจริญ และมีประชาชนที่มี

คุณภาพต่อไป

สรัลลักษณ์
IP: xxx.113.36.7
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยอย่างมากคะ
http://learners.in.th/blog/dictionary1/23606
IP: xxx.151.230.48
เขียนเมื่อ 

 "เคยเห็นห้องที่คุณครูเป็นที่ปรึกษาเวลาเดินผ่าน  โต๊ะจะตรงมากเลย ห้องสะอาดมากๆค่ะ"