เชิญน้องๆร่วมสนุกกับห้องสมุด  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยการฟังนิทานจาก นักเล่ามืออาชีพ  โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าศาลาร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร  ได้จัดกิจกรรม 

 "ฟังนิทาน...จินตนาการผ่านมือน้อย"  ในวันที่  21  พ.ย. 2549

เราอยากเห็นน้องๆ

  • สนุกกับการอ่าน
  • สนุกกับการฟัง
  • มีความสุขในการร่วมกิจกรรม
  • สร้างสรรค์จินตน าการ

เรามาร่วมเติมฝันและจินตนาการของน้องๆ กันเถอะ

  • ฟังนิทาน  / เล่าเรื่องจากหนังสือ  /  วาดภาพ