วันพฤหัสบดีที่  16  พฤศจิกายน  49

       การทำงานในวันนี้เป็นการ  ทำงานเกี่ยวกัยการผลิตสื่อและรายการให้ดิฉันก๊อปปี้เทปงานข่าวรัฐวิสาหกิจ  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เพื่อที่จะนำไปทำข่าวและประชาสัมพันธ์ในช่วงเช้า  และช่วง  10  โมงครึ่ง  ก็มีการใช้ห้อง  Sutdio  เพื่อใช้ในการบันทึกรายการ  คุยสบาย  สบาย  สไตล์ กฟผ.  ดิฉันมีหน้าที่จับเวลาในช่วงของการบันทึกรายการ  เพราะรายการจะใช้เวลาในการออกอากาศเวลา  15  นาที  ดิฉันจะเตือนพี่ที่เป็นพิธีกรว่าเหลือเวลาอีกแค่  5  นาที  เพื่อให้พี่ที่เป็นพิธีกรรีบเตรียมตัวเพื่อที่จะทำการจบรายการ  และในช่วงบ่ายโมงก็เป็นการก๊อปปี้เทปจำนวน  2  ม้วน  และพิมพ์  Microsoft  office  word  งานสปอตต่างๆว่ามีชื่อเรื่องอะไรบ้าง  ผลิตวันใหน และทำการปริ้นและเข้ารูปเล่ม (รูปจะตามมาในวันหลังคะ)  ในวันนี้ก็จบการทำงานเพียงเท่านี้  เห็นพิมพ์น้อยๆเพียงแค่นี้แต่วันนี้ที่ทำงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยุ่งมากๆๆๆ  ไม่รู้จะอธิบาบอย่างไรขอบคุณคะ

ปวีณา  ชูราศรี

กฟผ.