E-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  มันคือห้องสมุดขนาดใหญ่ในอนาคต ที่สามารถค้นหาความรู้ได้มากมายจาก Internet ซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างหนึ่ง สำหรับเล็ก มันดีตรงที่เราจะเข้าไปอ่านหนังสือเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องกลัวว่าห้องสมุดจะปิด เพราะเปิดให้บริการตลอด       24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดราชการ

         มันดีอย่างนี้แหละ