มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ร่วมวางระบบการรายงานผลกีฬาเยาวชนภาค 5  ครั้งที่  23 

                                                

นายยุติธรรม  ปรมะ  ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์-และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  หัวหน้าทีมประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกีฬา  กล่าวว่า  ในโอกาสที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาเยวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  23       รอบคัดเลือกระดับภาค  ภาค  5  ชากังราวเกมส์  โดยมีจังหวัดในเขตภาคเหนือ  15  จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน  ระหว่างวันที่  10 19  พฤศจิกายน  2549  มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำระบบประมวลผลซึ่งในทีมงานประกอบด้วย  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย  โดยได้จัดตั้งศูนย์ประมวลผลขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และจัดศูนย์ประมวลผลเคลื่อนที่โดยนำรถโมบายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยออกให้บริการ  

           

DSC_0001.JPG 

                                            DSC_0013.JPG

สำหรับในในเว็บไซต์ประมวลผลการแข่งขันนอกจากจะรายงานผลการแข่งขันแบบวันต่อวัน ยังมีข้อมูลโปรแกรมการแข่งขันล่วงหน้า  และสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางมาชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬา  ข้อมูลที่พัก  ร้านอาหาร  สถานที่ท่องเที่ยว  ร้านขายของที่ระลึก  สินค้า OTOP  ของจังหวัด  รวมทั้งแผนที่สำหรับท่านกังวลเกรงว่าจะมีปัญหาด้านการเดินทาง  โดยสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์  www.kpru.ac.th   หรือ  202.29.15.3

 

 

                               S3013884[1].jpg

 

                

S3013887[1].jpg    
                                DSC_0009.JPG