วันนี้มาทดสอบหลักไวยากรณ์กันหน่อย เราบอกว่าเราเรียนเพื่อเน้นการสื่อสารแต่หลักไวยากรณ์ก็มีส่วนสำคัญสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกัน เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ อย่างน้อยใช้อ่านหนังสือ ใช้ในการสอบบ้าง ใช้ในการเขียน อันแรกเป็น countable nouns และ uncountable nouns ลองเข้าไปเลือกดูนะครับ ชอบที่มีเฉยด้วยดูสิน่าจะได้กี่คะแนน

  Grammar

 

  • ถ้าอยากได้เรื่องอื่นๆเลือกที่นี่นะครับ
  • http://www.eslcafe.com/quiz/

Cupid 

   ผลเป็นอย่างไรบอกด้วย countable nouns และ uncountable nouns ได้กี่% ครับ