ฝึกจับประเด็นเล่นๆ ๑

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมปล่อยวางเรื่องการเมืองและความขัดแย้งไปนาน ไม่ได้ติดตามต่อเนื่องเหมือนแต่ก่อน แต่หลังจากที่ตัดสินใจไป "ซิทอิน" (หมายถึงเข้าไปนั่งเรียนโดยไม่ได้จ่ายค่าลงทะเบียนเหมือนนิสิต) รายวิชา ๐๐๓๒๐๐๑ มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนา ทำให้มีแรงบันดาลใจใคร่อยากรู้ "โลกทั้งใบ" ส่วนหนึ่งก็ได้สรุปเรียนรู้จาก อ.ทนง ขันทองตามบันทึกที่ผ่านมา (อ่านได้ที่นี่)

จากการสืบค้น ผมพบห้องเรียนออนไลน์ของ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำทางการเมืองท่านหนึ่งของกลุ่มประชาชนที่เรียกตนเองว่า "พันธมิตร" เป็นห้องเรียนบรรยาย ออนไลน์ทาง Youtube โดยใช้ชื่อรายการว่า "โมงโลก มองเรา" ฟังแล้วประเทืองปัญญายิ่ง แม้จะมีมุมมองและข้อมูลหลายอย่างที่จำต้องรอตรวจสอบสืบค้น แต่การมองภาพรวมอย่างเชื่อมโยง ทำห้เข้าใจที่มาที่ไป และเข้าใจในสิ่งที่ อ.ทนง เป็นห่วงขึ้น

เรื่องที่ผมเองสนใจที่่สุดคือ เรื่องข้อพิพาทเรื่องการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ เพราะผมเห็นว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อประชาชนคนไทยอย่างประมาณเป็นมูลค่ามิได้เลย หากประเทศไปผิดทาง ก็เหมือนจะเป็น "จุดที่ไม่หวนกลับ" อีกเลย ....

ผมตั้งใจจะเขียนบันทึกในสมุดเล่มนี้แบบ "จับประเด็น" (ไม่เป็นเรื่อง) คือ แค่เพียง "จับ" สิ่งที่เป็น "ข้อมูล" หรือ "ดาต้า" หรืออย่างมากก็เป็นเพียง "ข้อมูล" หรือ "ความเห็น" และบางส่วนอาจยังเป็น "ข้อกล่าวหา" ด้วยซ้ำ เพื่อให้ผู้อ่านฝึกใช้ "วิจารณญาณ" ของตนเอง พิจารณาเอง เผื่ออาจจะก่อให้เกิดการประเทือง "ปัญญา" ได้ต่อไป วิธีการคือ ขณะที่ผมดูคลิปเป้าหมาย ผมจะ "จับประเด็น" และพิมพ์ในบันทึกไปพร้อมๆ กัน ... จึงต้องขออภัยหากไม่เป็นเรื่อง และท่านอ่านไม่รู้เรื่อง ...

 • รัชกาลที่ ๔ ท่านทรงเห็นว่า พระที่มีอยู่ไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ... จึงเกิดสายธรรมยุตขึ้นมา
 • มหาเถระสมาคมถ้าเปรียบเป็นรัฐบาล พระสมเด็จต่างๆ ก็เปรียบเหมือนรัฐมนตรี แล้วถ้ามีผลประโยชน์ ก็คือการเมืองนั่นเอง
 • มหาเถระสมาคม ก็คือ สมาคมของนักการเมืองที่ใส่จีวร
 • พรบ. สงฆ์ เริ่มตอน ๒๔๘๔ ตอนสมัยจอมพล ป.พิบูลย์ สงคราม
 • แต่ก่อนเราคือสยาม ชาติสยาม แต่จอมพล ป. มาสร้างชาตินิยม สร้างคำว่า "ไทย" ขึ้นมา
 • วัดบ้านเรามีสองสาย สายแรกคือมหานิกาย ศูนย์กลางคือวัดมหาธาตุ อีกสายคือธรรมยุต ศูนย์กลางอยู่ที่วัดบวร
 • ในหลวงทรงผนวชที่วัดบวร
 • สายธรรมยุตเกิดที่วัดบวร รัชกาลที่ ๔ จึงมักถูกเรียกว่า สายเจ้า เหมือนๆ กับ ธรรมยุตคือจุฬา มหานิกายคือธรรมศาสตร์
 • มีเหตุการณ์ที่พระเล่นการเมือง จนเกิดเรื่องราวใหญ่โต
 • พระพิมลธรรมและพระศาสนโสภณ เป็นพระมาจากคนสาย ถูกกล่าวหา จากเจ้าอาวาสวัดมกุฎฯ ว่าเสพเมถุน ทั้งคู่ โดยตั้งฎีกาว่าทำผิด ...แต่ลูกศิษย์ช่วยกันต่อสู้เพราะท่านเป็นพระดีทั้งคู่... มีการร้องเรียนมากมายเพื่อช่วยเหลือท่าน...ฝ่ายการเมืองไม่สามารถที่จะทำลายท่านทั้งสองได้ เลยกล่าวพระพิมลธรรมว่าเป็นคอมมิวนิสท์ และไปจับท่านเข้าคุกในสมัยจอมพลสฤษดิ์ และพยายามจะบีบให้พระศาสนโสภณท่านสึก เพื่อดำเนินคณดีในศาล ท่านไม่ยอมสึก แม้จะโดนพิพากษาให้จำคุก ๕ ปี ... พระศาสนโสภณบอกว่า คุกคือศาลาปฏิบัติธรรมท่าน ... สุดท้ายยกฟ้องหมดทั้งสององค์... และมีการคืนสมณศักดิ์ให้ทั้งสององค์
 • ที่พระเถระผู้ใหญ่ทั้งสองถูกกล่าวหา อาจเพราะตำแหน่งของท่านไปขัดขวางการเจริญเติบของใครบางคน
 • จอมพลสฤษดิ์ ตอนที่สบายอยู่บนเตียง บอกว่า .... ไม่นึกเลยว่า พระเถระชั้นผู้ใหญ่จะใช้เล่ห์อุบายสักเพียงนี้ เดี๋ยวให้หายก่อนเถอะ ....
 • ต่อมาพระพิมลธรรม ก็ได้ขึ้นเป็นรักษาการแทนสมเด็จพระสังฆราช จนกระทั่งท่านมรณภาพในเวลาต่อมา
 • ส่วนเจ้าอาวาสวัดมกุฎฯ ต่อมาได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช ... แต่ขณะที่ท่านนั่งอยู่ในรถขบวน เกิดอุบัติเหตุจนมรณภาพ .... คนที่ทำกรรมหนักใส่ร้ายและกล่าวหาท่านทั้งสอง ได้เป็นถึงสังฆราชแต่โดนรถชนคอหักกลางสะพาน อีกองค์สึกออกไปแล้วกลายเป็นบ้า ฆราวาสอีกคนที่ตอนหลังไปสารภาพกับศาลว่าไปใส่ร้ายท่าน ถกแทงตายไม่นานภายหลัง
 • พระสังฆราช ทรงมีพระลิขิต ปี ๒๕๔๒ ให้พระรูปหนึ่งเป็นปราชิก
 • พระรูปหนึ่งกำลังถูกดำเนินคดีอยู่ ๕๒ คดี ... ถ้าได้มาเป็นพวก คงจะมีฐานเสียงเยอะ .. ต่อมามีการถอนฟ้องทั้งหมด ทั้งๆ ที่ เหลือพยานอีกไม่กี่ปากก็จะตัดสินแล้ว...
 • แต่ก่อนการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจ แต่มีการแก้ไขให้เป็นกระบวนการของมหาเถระสมาคม แล้วส่งไปยังสำนักนายกฯ โดยรัฐบาลสมัยนายกอนันต์ และต่อมามีการปรับให้มีตำแหน่ง "รักษาการแทน" ในสมัยของนายกทักษิณ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน"
 • พระมหาเถรสมาคม ประกอบด้วย พระมหานิกาย ๑๐ องค์ พระธรรมยุต ๑๐ องค์
 • สมเด็จช่วงเป็นพระอุปัฎชาของพระธัมมชโย
 • มหาเถระสมาคม มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ทั่วประเทศ
 • หลวงปู่ชา สุภัทรโท เป็นพระมหานิกาย ... พระมหานิกายดีๆ ก็มีเยอะ
 • นายอานันท์ อัศวโภคิน เจ้าของแลนด์แอนด์เฮาส์ และบุญชัย เบญจรงค์กุล เจ้าของดีแทค เป็นลูกศิษย์ของวัดธรรมกาย
 • พระพรมเมธี เป็นโฆษกของพระเถระมหาสมาคม
 • คุณสนธิหมดตัวตอนปี ๔๐ เหลือทองแท่งอยู่ ๒๐ แท่ง ปรึกษากับภรรยาว่าจะเอาไปขายหรือเอาไปถวายหลวงตาดี ... สุดท้ายเอาไปถวายหลวงตา
 • คุณสนธิเคยโดยยิงในระยะเกือบเผาขน (ชายสี่คนยิ่งด้วยอาวุธหนักในระยะ ๒-๓ เมตร) หลวงตาบอกว่า ... ที่รอดมาเพราะเป็นคนมีบุญ ต้องทำงานให้ชาติบ้านเมือง ...

จบเท่านี้ก่อนครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อื่นๆความเห็น (0)