​มนต์เสน่ห์ตลาดน้ำระโนด วิถีชายคลอง มรดกล้ำค่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา


ตลาดน้ำระโนด

มนต์เสน่ห์ตลาดน้ำระโนด

วิถีชายคลอง มรดกล้ำค่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แสง สี จากหลอดไฟ กระทบพื้นน้ำยามเย็น สองชายฝั่งคลองระโนด ทำให้อารมณ์เราเย็นลง มองออกไปสองข้ามฟากคลอง มีแม่ค้า ชาวบ้านต่างทยอยขนสินค้าออกมาจัดเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว และผู้คนในละแวกใกล้เคียง เราลุกขึ้นเดินเพื่อจะข้ามแพไปอีกฝั่ง ได้ยินเจ้าหน้าที่บอกว่าแพข้ามฟากนี่เป็นความตั้งใจของนายกดำ (นายเกียรติศักดิ์ ตันธนากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลระโนด) ที่ตั้งใจเอามาต่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้เดินสัญจรไปมา อยากทำให้ดีกว่านี้ แต่เทศบาลยังไม่มีงบประมาณ

ฝูงชน กำลังทยอยเข้ามาจับจ่ายใช้สอย ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่จัดสถานที่บอกว่า วันนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี นายนายกอบจ.สงขลาจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดน้ำแห่งนี้ เวทีก็จัดไป มีพิธีกรจำเป็นคอยให้ข้อมูลกับคนที่มาเยี่ยมเยือน

เส้นทางที่เดินผ่านมีเรือขายผัดไทย มีกล้วยปิ้ง มันเผา ลองดูหน่อย อร่อยดี!!! บรรยากาศวันนี้ทำให้นึกย้อนกลับไปในอดีต ตลาดน้ำแห่งนี้เขาขายภูมิปัญญาพื้นบ้าน มันเป็นความสุขที่ได้ชิม และได้พูดคุย ระหว่างเดินไปก็เจอนักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วย เขาคงชอบวิถีชีวิต หรือไม่ก็อาจจะเลยมาจากคลองแดน

ฝั่งทิศเหนือแม่ค้าต่างทยอยกันจัดสินค้า มีมุมให้นั่งพัก ตั้งใจจะเดินไปที่นั่น แต่แล้วก็เปลี่ยนความคิด สินค้าที่นำมาจำหน่าย น่าสนใจกว่าการจะเดินไปนั่งพัก ข้าวแต๋นกำลังทอด แล้วก็หยอดน้ำตาล เจ้าของร้านเชื้อเชิญให้ลองรับประทาน อร่อยดีค่ะ คราวนี้ก็เลยได้เดินสำรวจ มียำหัวโนด อาหารพื้นบ้านที่นี้ขนมดู ข้าวเม่า ข้าวคลุกกะปิ โชว์วิธีการทำให้ดู

เสน่ห์ของระโนด มีหลากหลายให้เลือกดู

ใกล้สิ้นเสียงอาทิตย์ แสง สีจากหลอดไป ทำให้บรรยากาศที่นี้เปลี่ยนไป สวย หลายคนซื้อของเสร็จแล้วมานั่งที่ศาลาริมคลองกับครอบครัวรับประทานอาหารกัน แม่ค้าบอกว่าตั้งแต่เปิดตลาดมาขายดีมากทุกวัน

ตลาดน้ำระโนดเกิดขึ้นจากแนวความคิดของผู้บริหารเทศบาลระโนดที่ต้องการจะเพิ่มแหล่งการค้า เศรษฐกิจและเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว นายเกียรติศักดิ์ ตันธนากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลระโนด บอกว่าตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดภารกิจของเทศบาลในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลระโนด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว จึงกำหนดเป็นนโยบายให้มีตลาดน้ำคลองระโนด

ตอนนี้เปิดดำเนินการทุกวันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.

เพื่อส่งเสริมให้มีการจำหน่ายสินค้าและบริการ ทั้งทางบกและทางน้ำ สนับสนุนการท่องเที่ยวบริเวณตลาดน้ำคลองระโนด กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ สร้างเวทีให้กับเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถของตนเองหรือกลุ่ม ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาทางสังคมได้

ในปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่จำหน่ายสินค้าไปบริเวณฝั่งทิศเหนือของคลองระโนดตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว “ระโนดมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมคลองระโนด Water Front Fโดยปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นสวนสุขภาพในเวลาปกติ และเป็นพื้นที่รองรับการท่องเทียวทั้งบนบกและในเรือ โดยมีคณะกรรมการตลาดน้ำคลองระโนด เป็นผู้บริหารจัดการและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน

ท่านบอกว่าจากการขยายพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ตลาดน้ำคลองระโนดมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากขึ้น แต่มีอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ ทางข้ามคลองระโนดที่จะให้ประชาชนข้ามคลองระโนดจากตลาดน้ำฝั่งทิศใต้ไปตลาดน้ำฝั่งทิศเหนือ เทศบาลตำบลระโนดจึงได้จัดทำทางข้ามชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น

อย่างไรก็ตามการพัฒนาตลาดน้ำระโนดคงจะต้องต่อเนื่องนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้ กล่าวว่า อบจ.มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวที่สมดุลและยั่งยืน กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา

อบจ.ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอระโนด สำหรับงบประมาณปี 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 300,000 บาทเพื่อเป็นการจัดการแสดงต่างๆ ในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 จนถึงเดือนกันยายน 2559และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แห่งท่องเที่ยว

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณริมคลองระโนดเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีดำเนินชีวิตของชุมชนในอดีต การประกอบอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้ รักและหวงแหนบ้านเกิด แล้วยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชื่นชอบท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชุมชนได้มาสัมผัสกับบรรยากาศตลาดริมคลอง ชิมรสชาติอาหารพื้นบ้าน และเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และชมวิถีสังคมแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ระโนดนอกจากที่ตลาดแห่งนี้ ก็ยังสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลาย ไม่ว่าพิพิธภัณฑ์สวนบูรพาจารย์ ตลาดน้ำคลองแดนที่วันนี้โด่งดังไกลไปในระดับโลก

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 603333เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2016 16:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มีนาคม 2016 16:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี