การลดทิฐิมานะ

การลดทิฏฐิมานะ

ในทางสายกลาง

สนุกไปกับโลกที่ปานกลาง

ของโลกเป็นสำคัญ

เราต้องอยู่ในโลก

ได้อย่างไม่รู้สึกแตกต่าง

นั้นแหละทิฏฐิมานะ

ว่าเราดีกว่าเขา

จึงจะไม่มี

ความรู้สึกว่าเลวกว่าเขา

ไม่ค่อยมีอยู่แล้วในผู้ปฏิบัติธรรม

สนุกและตื่นตัวเข้ากับโลกได้

ความรู้สึกว่าเสมอเขาจะไม่มี

คือถ้าทำเฉยเมยไม่สูงไม่ต่ำ

มันจะมีทิฏฐิว่าเสมอเขา

คนไม่มีทิฏฐิมานะ

จะกลมกลืนไปในโลกได้อย่างพอดี

มีความผาสุขสนุกอันตื่นตัว

จะเกิดปัญญา

ทางสายกลางไม่ใช่การทำกลางๆ

แต่ตื่นรับความพอดี

ได้ในแม้ระดับสูง

ระดับกลางระดับต่ำ

มีความรู้สึกพอดี

ไปในทุกสถานการณ์

คือความตื่นรูัตื่นรับไปได้เสมอ

นั้นแหละสายกลางพอดีๆ


ประภา สันติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน buddhanatureความเห็น (0)