อนุทินล่าสุด


Weerayut Wichachai
เขียนเมื่อ

การประพฤติธรรมที่ถูก

คือหยุดปรุงแต่งไป

ตามความหมาย

คือหุบปากนิ่งสนิท

เพื่อจิตสำผัสความว่าง

แล้วเฝ้ามองธรรมชาติดำเนินไป

จากความเกิดสู่ความดับ

ไม่เว้นตัวเราหรือตัวใคร

ท้ายที่สุดของ

ความเกิดดับแห่งธรรมชาติ

ก็คือความว่างเปล่าอันดับสนิท

ที่เดียวกับต้นกำเนิดเกิดมา


ประภา สันติ
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Weerayut Wichachai
เขียนเมื่อ

ดูฟ้าที่ว่างเปล่า

เต็มไปทั้งโลกและสังสารวัฏ

ดูเมฆเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป

บนความว่างเปล่านั้น

เราเรียกเมฆนั้นว่าฟ้า

เพราะเรียกความว่างเปล่า

ว่าฟ้าไม่ได้มันไม่มีขอบเขต

เราเรียกสังขารว่าเรา

เราเรียกความว่างเปล่าว่าเราไม่ได้

มันไม่มีขอบเขต

แท้จริงเราคือว่างเปล่า

สังขารเป็นเพียงมายาบดบัง

เป็นความยึดถือไว้ชั่วคราว


ประภา สันติความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Weerayut Wichachai
เขียนเมื่อ

ความหมายของการตามดูจิต

จิตคนเราไม่เร็ว

จะพอดีเมื่อรู้สึกพอดียินดี

แต่เมื่อใดเกิดตัณหาอยากตามดูจิต

มันจะดิ้นรนหลีกหนีอย่างรวดเร็ว

แท้จริงมันก็ไม่ได้ไปไหน

มันวนอยู่ในเรา

แต่มันพลิกแพลงเลี่ยงหลบ

ได้อย่างรวดเร็ว

เพราะมันก็รู้เหมือนกันว่า

ตัวที่กำลังจะตามมันก็คือตัณหา

ความอยากเห็นมันเพื่อโอ้อวดบ้าง

ความอยากเห็นมัน

เพื่อจะทำลายกรรมที่ยังไม่ได้ชดใช้บ้าง

ความอยากเห็นมัน

ทั้งที่ไม่เคยยินดีพอใจต่อมัน

ความรู้สึกอยากเข่นฆ่าทำลายล้าง

นั้นคือการพยายามดับตัณหา

เพื่อตัณหา

มันรู้ทันกันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

แท้จริงเธอควรละอุปาทานเหล่านั้นเสีย

ด้วยการยอมระงับดับตัวตนของเธอเอง

เมื่อเธอยอมดับได้แม้ตัวตน

มันก็จะไม่มีที่อาศัยลวงล่อ

มันจะหวั่นไหวและหมดอานุภาพล่อลวง

กลับมาเป็นเสมือนกบเชื่องๆในกำมือเรา

เริงเล่นกับชีวิตไปอย่างไรก็ได้

เมื่อตัวตนแห่งความทะยานอยาก

นั้นดับไปแล้ว

มันก็สนุกกับการรู้การเห็นอย่างแจ่มแจ้ง

มันจะดับก็มิได้เดือดร้อน

มันจะยังคงอยู่ก็มิได้เดือดร้อน

มันอาจจะยังคงเกิดอยู่

แต่มิได้เป็นอันตรายแก่จิต

การตามรู้ตามเห็นจึงจะเจริญยิ่งขึ้นไป

อย่างแจ่มแจ้งเหตุจนถึงผล

อย่างแจ่มแจ้งการเกิดและดับ


ประภา สันติความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Weerayut Wichachai
เขียนเมื่อ

ต้องดับตัวตน

โดยความเห็นแจ้งความจริง

ทั้งที่สังขารอันไม่ใช่เรา

ยังสมบูรณ์เต็มมนุษย์อยู่

แต่เป็นธรรมชาติมนุษย์

ที่อนิจจังจะพาดับเอง

ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรา

เมื่อเราว่างดับสนิทแล้ว

เห็นอุปาทาน

ที่เกิดจากความเห็น

อันผิดปรกติความที่นึกคิดว่าร่างกาย

เป็นตัวตนของตนจะต้องหายไป

ตามความจริง

ความจริงเหมือนก้อนหิน

เมื่อเรายึดว่าของเรามันก็คือหลง

แต่เมื่อไม่มีตัวเรา

คือตัวเราว่าง

ก้อนหินก็ยังเป็นก้อนหิน

ตามปรกติของก้อนหิน

เหมือนตัวเรา

เมื่อดับความเป็นตัวตนของเรา

ด้วยการกลับคืนสู่ว่าง

ตัวเราก็ยังสมบูรณ์ตัวเรา

แต่ไม่ใช่ตัวเราของเรา


ประภา สันติความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Weerayut Wichachai
เขียนเมื่อ

มรรค

ต้องมีความเพียรแสวงหาด้วยดี

เพื่อให้จิตตื่นด้วยดี

มีสถานภาพสังคมที่ดี

ปรกติสุขอันปรากฏด้วยดี

เกิดขึ้นและดับไปอย่างดี

คือมรรคที่ดี

ความถึงพร้อมด้วย

การช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอันดี

ส่งเสริมสภาพจิต

และสถานภาพสังคม

ให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดี

และสถานภาพสังคม

มีพัฒนาการที่ดี

นั้นคือดุลย์ภาวะปรกติสุขแห่งมรรค

ความสุขสดชื่นตื่นรู้เป็นอันดี

จนถึงรู้ตื่นเบิกบานเป็นอันดี

เป็นสมังคีมรรค

คือสถานภาพอันพร้อมสำหรับปัญญา

อันเท่าทันโลกชีวิต

และพร้อมที่จะแก้ปัญหา

ให้มรรคคือทางชีวิตผ่านไปได้

เป็นอย่างดี

ความว่างอันมีสถานภาพพอดี

ก็สมดุลย์กับมรรคเป็นอันดี

จึงได้เห็นโลกและชีวิต

แยกตัวออกจากความว่าง

ชัดเจนในอิสระภาพ

แห่งธรรมธาตุสังขาร

ที่เป็นอิสระเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป

อย่างแจ้งชัดและชัดเจน


ประภา สันติความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Weerayut Wichachai
เขียนเมื่อ

ความหมายของจิต

การปฏิบัติจิต ในวิถีแห่งความถูกต้อง มิใช่เพื่อให้ได้อะไรมาสักอย่างหนึ่ง

หรือมิใช่เพื่อให้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่เป็นไปเพื่อปลดปล่อยความหลงผิด

มิใช่สลัดละสิ่งโน้นสิ่งนี้ ในท่ามกลางความมีความเป็น ความลุ่มหลงไปในความยึดมั่นทั้งหลาย

อันความยึดมั่นทั้งหลายนั้น ปรากฏอยู่บนพื้นผิวของความว่างเปล่า เปรียบเช่น คลื่นสมุทร

ที่กระแทกกระทั้นอยู่เหนือพื้นน้ำ โหมกระหน่ำอยู่อย่างนั้น ซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อน ระลอกแล้วระลอกเล่า

ซัดสาดเป็นเกลียวขาว ดูเหมือนว่าท้องสมุทรนั้นจะมิหยุดอยู่เสียเลย

แต่ความเป็นจริงแล้ว ส่วนลึกของมหาสมุทรยังสงบนิ่ง เยือกเย็นไม่หวั่นไหว

การปรากฏของเกลียวคลื่นเป็นเพียงพื้นผิว บดบังความสงบนิ่งของท้องมหาสมุทร

ดุจเช่นความนิ่งของจิตเดิมแท้ที่รองรับสภาพความไหวตัวของจิตใจมนุษย์ จิตมันหมกมุ่น

จิตมันซัดส่าย จิตใจมันแสวงหา มันดิ้นรน มันทะยานอยาก มันหลง สารพัดที่จะเป็นไป

แต่มันก็ดิ้นอยู่ในความสงบของจิตเดิมแท้ที่สงบนิ่ง เยือกเย็น ไม่หวั่นไหว มันตั้งมั่นอยู่อย่างนั้น

เพียงเราหยั่งรู้ หยั่งเห็น มันก็สงบ มันก็นิ่ง ทั้งที่หวั่นไหวอยู่นั่นแหละ มันนิ่ง จริงแท้เป็นอย่างนั้น

มันไม่มีรูปร่าง มันไม่มีความหมาย มันไม่มีความไหวตัว มันนิ่ง เป็นธรรมชาติอันสงบ เป็นธรรมดา

มันว่าง ไม่มีสีสัน ไม่มีสูงต่ำ ดำขาว ไม่มีความหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหว นั่นคือจิตเดิมแท้

มันสะอาดอยู่อย่างนั้น มันสว่างอยู่อย่างนั้น มันเป็นอันหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทั้งหมดทั้งมวล

มันเป็นหนึ่งเดียวกันหมด ทั้งห้วงจักรวาลหรือสังสารวัฏ

ประภา สันติความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Weerayut Wichachai
เขียนเมื่อ

อนัตตาธรรม

ความแจ่มแจ้งอนัตตาธรรม

เมื่อไม่มีตัวตนนำพาไปสู่ภพ

สิ่งที่มีอยู่เองก็ย่อมปรากฏตัวเอง

แจ่มชัดเองเพื่อดับตัวเอง

ทุกอย่างเกิดแต่เหตุ

ต้องเห็นเหตุเห็นผล

ตัวผลคือนิโรธความดับสนิท

ทั้งเหตุและผลก็จะดับตัวลง

ที่นิโรธอันดับสนิท

เหตุนั้นเกิดจากอวิชชาความไม่รู้

หลงผิดจากความว่างมาสร้างภพ

คือไม่รู้ว่าแท้จริงสังสารวัฏนี้เป็นความว่าง

ผลนั้นคือวิชชารู้ตนว่าว่าง

รู้ว่าสัจจะธรรมจริงแท้คือความว่าง

ทั้งหมดทั้งมวลโดยแท้จริง

ก่อนกำเนิดทุกสิ่งเป็นความว่างเปล่า

อันความว่างนั้นหลงเกิดภพไม่ได้

อวิชชาก็ดับสนิท

คือหลงเกิดไม่ได้อีกเพราะวิชชามันรู้

อวิชชาสร้างภพหลงจากว่างก็จริง

แต่ไม่ได้เกิดจากว่าง

ไม่เคยข้องติดว่าง

แต่เป็นอุปาทานสร้างภพเอง

ด้วยอวิชชาเอง

เพียงหลงจากว่างมาสร้างภพเอง

ทั้งที่ว่างก็บริสุทธิ์ไม่เกาะเกี่ยวดังเดิม

เมื่อวิชชาปรากฏ

ก็คือรู้ตัวว่าหลงจากว่างอันดับสนิท

ตลอดเวลา

ไม่เคยเกาะเกี่ยวสิ่งใดได้

นั่นคือรู้ความจริงของความแจ่มแจ้งเอง

มันมีอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา

เราเพียงหลงตามอวิชชามาเท่านั้น

ความจบความดับ

มีพร้อมกับการเกิดอยู่แล้ว

เห็นมันก็เห็นความแจ่มแจ้ง

ซึ่งมีอยู่แล้วเท่านั้นเอง

ไม่ต้องล้างโมหะมันคนละเรื่องกัน

ประภา สันติความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี