มาอ่านกันเถอะ : บันทึกที่ ๑๖๕ ต่อเติมอาคารห้องสมุดเพื่อปลูกรัก(การอ่าน)

ครู และผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญที่สุด ที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนการอ่าน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้เด็กรักการอ่านที่ยั่งยืน

บันทึกที่ ๑๖๕ ต่อเติมปลูกรัก(การอ่าน)

..........นานแล้วที่ไม่ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่าน แต่เรื่องการส่งเสริมการอ่านก็ยังขับเคลื่อนต่อไปมิหยุดนิ่ง เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเปิดโลกอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๒ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ฯ ร่วมกับบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด ได้รับหนังสือเกี่ยวกับการ์ตูนความรู้จำนวนหนึ่ง ทำให้เด็กๆสนใจรักการอ่านมากขึ้น พื้นที่การอ่านไม่เพียงพอบริการนักเรียนและไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเนื่องจากพื้นที่คับแคบ ทางห้องสมุดได้เขียนโครงการขอต่อเติมห้องสมุดไปยังมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ

..........และในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการต่อเติมอาคารห้องสมุดจากมูลนิธิฯ เป็นงบประมาณ ๔๙,๙๔๙ บาท ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเรียบร้อยและ คณะครูและนักเรียนได้เข้าใช้บริการห้องสมุด จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน

........ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนพร้อมที่จะขับเคลื่อนนาวาส่งเสริมการอ่านต่อไป

(อร วรรณดา ๖ มี.ค.๕๙)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาอ่านกันเถอะความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ อาจารย์Wasawat Deemarn

ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ นายช่างใหญ่

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์