ไปเยี่ยมปราชญ์ชาวบ้าน ลุงจำลอง พวงประโคน

วันที่ 5 มีนาคม 2559 ผมและคณะ ได้ไปเยี่ยมศูนย์เกษตรผสมผสานของ ลุงจำลอง พวงประโคน ที่บ้านกิจเจริญ ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย

จ.บุรีรัมย์ ทำกิจกรรมหลากหลาย เช่น ทำนาอินทรีย์ ปลูกผักอินทรีย์ ทำน้ำหมักชีวภาพ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ เพาะเห็ดฟาง น่าสนใจมากๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยชายขอบความเห็น (0)