การหาตัวประกอบเป็นเนื้อหาหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดไป นักเรียนหลายคนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าจำนวนนับที่มีอยู่หารลงตัวด้วยจำนวนใดบ้าง ในที่นี้จะนำเสนอจำนวนนับที่หารลงตัวด้วย 4
    จำนวนนับใด ๆก็ตามที่หารลงตัวด้วย 4 มีข้อสังเกตง่าย ๆคือ 2 หลักสุดท้ายของจำนวนนับดังกล่าวต้องหารลงตัวด้วย 4 เช่น 15,332 หารด้วย 4 จะลงตัว เพราะ 4 หาร 2 หลักสุดท้ายลงตัว