160301-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด O – Organic / orient & orientate

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Organic adj. ใช้ในเนื้อหาหลากหลาย ในลักษณะอุปมาอุปมัยอย่างมาก

เช่นกับ organic foods ที่อ้างกันว่า ดีกว่ามากกับสุขภาพ

มีมาตรฐานแตกต่างมากมาย ใช้กับ organic foods

แต่ทั่วไปใช้กับอาหารที่ปลูกโดยไม่ใช้ artificial chemicals เช่น fertilizer ช่วยการเติบโต หรือไม่ใช้ pesticides

Organic food/fruit/farms/farmers.

ตามธรรมชาติ food ทุกชนิด ประกอบด้วย organic chemicals (หมายถึง complex chemical ประกอบด้วย carbon)

โดยที่ จะไม่มีสิ่งใดเรียกได้ว่า Inorganic food (เว้นน้ำ ถ้าถือว่าเป็นอาหารอย่างหนึ่ง)

ความแตกต่างของ fertilizers และ pesticides ที่ทำจากธรรมชาติ

ก็มิได้มีความปลอดภัยที่เด่นชัดมากกว่า Artificial ที่ผลิตขึ้น

จึงไม่อาจกล่าวว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัด เช่นกัน ระหว่าง organic และ Inorganic

เช่นเดียวกัน ในเรื่อง โภชนาการ = nutrition

เมื่อมีข่าวว่า สารถนอมอาหาร = food preservatives

บางอย่างมีผลเสียแก่ผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยติดเครื่องหมายแจ้งว่า no preservatives

แต่ความหมายที่แท้ ของคำเตือนนี้ คืออาหารนั้น จะเสื่อมสภาพโดยเร็ว

อย่าลืมว่า Salt ก็เป็น preservative อย่างหนึ่ง (อ้างอิง CEEU)


Orient & orientate กริยาแต่ละคำหมายถึง คุ้นเคยกับสภาพ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม

Orient เป็นคำที่เลือกใช้มากกว่า Orientate ในการใช้โดยทั่วไป

CALD อ้างว่า ในความหมายว่า aim ใน US ใช้ orient และใน UK ใช้ orientate

It is essential that the public sector orientates itself more towards the consumer.

และในความหมายว่า find position ใน US ใช้ orient และใน UK ใช้ orientate

If you get lost while you are out walking, try to use the sun to orientate yourself.

Our students are oriented towards science subjects.

The mountaineers found it hard to orient themselves in the fog.

An orientation (n.) program is one that supposedly orients (หรือ orientates) individuals.


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)