ตรวจราชการหน่วยงาน/สถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่19กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ไปตรวจราชการหน่วยงาน/สถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บันทึกการตรวจราชการไว้ดังต่อไปนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)