Infographic การบริหารจัดการความเสี่ยงในงานรังสีวินิจฉัย

อินโฟกราฟิก สร้างได้หลายรูปแบบ เป็นวิธีหนึ่ง ที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ โอกาสพัฒนา

สวัสดีครับ

วันนี้ ขอนำบางส่วนของการบริหารจัดการความเสี่ยงในงานรังสีวินิจฉัย

ในรูปแบบ Infographic

เพื่อ กระตุ้น หรือ สร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างงานวิชาการ งานคุณภาพ

เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนรังสีเทคนิค ครับ

Download RISK_in_RT.pdfลองสร้างงาน ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนรังสีเทคนิค นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)