วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

.... วันนีรู้สึกยินดีกับเพื่อนที่ได้งานดีๆ และเงินดี ทั้งๆที่ตัวเองยังไม่ถึงจุดๆนั้น : มุทิตา คือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี คำว่า "ดี" ในที่นี้ หมายถึง การมีความสุขหรือมีความเจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจึงหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น ไม่มีจิตใจริษยา ความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความฟุ้งซ่านซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตน เราต้องหมั่นฝึกหัดตนให้เป็นคนที่มีมุทิตา เพราะจะสร้างไมตรีและผูกมิตรกับผู้อื่นได้ง่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกศีล5 และพรหมวิหาร 4ความเห็น (0)