วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

จากการปฏิบัติถือศีล5 ในวันนี.... วันแรกทำครบทุกข้อ ไม่ขาดสติ ไม่วอกแวก ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ..... การถือศีลขอแค่มีใจตั้งมั่น มีสติ ไม่ละเมิดศีลเท่านั้นพอแล้ว ถ้าเผลอพลั้งละเมิดไปก็ ตั้งสติ เริ่มใหม่ ~

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกศีล5 และพรหมวิหาร 4ความเห็น (0)