C2D = Copy to Development

C2D = Copy to Development คือ การลอกแนวทางวิธีการพัฒนาจากที่อื่นๆ มาทำ นำมาใช้ในหน่วยงานของตนเอง เมื่อทำไปซักระยะหนึ่ง ก็ มีการปรับแก้ไข พัฒนา ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน ของตนเอง

สวัสดีครับ

ส่วนใหญ่ เราจะคุ้นเคยกับคำว่า...
R2R = Routine to Research
คือ การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย

แต่... บางคน บอกว่า...
งานวิจัย ทำยาก
ขอลด ขั้นตอนหน่อยได้ไหม????

ขอทำแค่...
R2D = Routine to Development
คือ การพัฒนาคุณภาพ งานประจำ โดยนำหลักการของ PDCA (Plan, Do, Check, Action) แล้วใช้สถิติ ง่ายๆ ไม่ต้องมีการคำนวณกลุ่มตัวอย่างที่ยุ่งยาก

ต่อมา... คิดเรื่องพัฒนา ไม่ออก อ่ะ ขอดู ขอเรียนรู้จากงานพัฒนาของคนอื่นๆ ได้ อ่ะเปล่า

จาก R2D กลายมาเป็น...
C2D = Copy to Development
คือ การลอกแนวทาง วิธีการพัฒนาจากที่อื่นๆ มาทำ นำมาใช้ในหน่วยงานของตนเอง
เมื่อทำไปซักระยะหนึ่ง
ก็ มีการปรับแก้ไข พัฒนา ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน ของตนเอง

หรือ อาจกล่าวว่า เป็นการนำ Best practice or Good Practice มาใช้

ก็...โอเค นะครับ
ดีกว่าไม่ทำอะไร เลย

ที่สำคัญคือ แบ่งปัน ทำงานเป็นทีม
มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน

วิธีการทำที่เล่ามานี้
โดยส่วนตัวของผมเอง ถือว่า...
เป็นการจัดการความรู้ อย่างหนึ่ง

หากงานที่ทำหรือกิจกรรมดังกล่าว
ทำให้สมาชิก สนุก มีความสุขที่จะทำ และ เห็นคุณค่าของการพัฒนา
เกิดคุณค่า มีความสำคัญต่อองค์กร ต่อผู้รับผลงาน
และที่สำคัญ สมาชิกที่ทำงาน เกิดการเรียนรู้ และได้ทำงานเป็นทีม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ซำปะปิความเห็น (0)