รู้จักกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่าน InfoGraphic

บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับการสร้างความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวิต

http://www.clinictech.most.go.th/online/pages/blog...
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)