เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก World Hom Mali Rice Festival 2016 จังหวัดร้อยเอ็ด

เสร็จเรียบร้อยสำหรับการเข้าร่วมการจัดงาน เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก World Hom Mali Rice Festival 2016 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 12-16 กพ. 59 โดย ศวภ.2 ได้เชิญหน่วยงานในสังกัด(วศ. วว. สวทช. สนช.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาข้าวไทย ด้วย วทน. ทั้งในส่วนของ

ต้นน้ำ เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าว เชื้อราบิวเบอเรีย

กลางน้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทั้ง เครื่องสำอางค์ อาหารพร้อมบริโภค นวัตกรรมข้าวใหม่ๆ เช่น แป้งฝุ่นข้าวจ้าว น้ำยาขัดรถยนต์จากข้าว ข้าวกรอบ iRice สบู่ โลชั่นจากข้าว เป็นต้น

ในวันที่ 12 กพ. ซึ่งเป็นวันเปิดงาน ทาง ก.วิทย์ฯ ได้รับเกียรติจาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัด เข้าชมนิทรรศการทั้งในส่วนของนิทรรศการ

http://www.clinictech.most.go.th/online/pages/blog...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)