ตั้งฉากวางหมุด

จำนวน 35 + 5 ต้น ทั้งหมด รวม 40 ต้น

บริเวณสนามหญ้าหน้าโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาคารเรียนใหม่ 2 ชั้นความเห็น (0)