160204-4 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด L – Lustful & lusty / luxuriant & luxurious / lyric & lyrical

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Lustful & lusty ทั้งสองคำผันแปรจากภาษาอังกฤษ โบราณ

หมายถึง ความต้องการ และความพึงพอใจ

แต่ในการใช้ปัจจุบัน มีความหมายและการใช้ ที่แตกต่าง

Lustful หมายถึง เต็มไปด้วยความละโมบ ตะกละ

This politician is lustful for power.

ยังมีความหมายอีกว่า เต็มไปด้วยราคะ มีตัณหา

Person who like X-rated films are usually lustful.

Lusty หมายถึง แข็งแรง มีชีวิตชีวา มีพลัง

He has a lusty attitude toward life.

He is a lusty young athlete.

บุคคลผู้ที่ lusty อาจมีความ lustful แต่ไม่จำเป็นว่าต้องมี

บุคคลผู้ที่ lustful อาจไม่มีความ lusty แต่อย่างใด


Luxuriant & luxurious สองคำที่มักสับสน

Luxuriant หมายถึง งอกงาม อุดมสมบูรณ์

The tropical foliage was luxuriant.

Forests of dark luxuriant foliage.

คำพ้องความหมายรวมถึง lush, teeming, fruitful, prolific.

Luxurious หมายถึง ให้มีความหรูหรา บำรุงความสุข

These hotel rooms are luxurious.

คำพ้องความหมายรวมถึง sensuous, voluptuous, sumptuous, self-indulgent, rich.


Lyric & lyrical ทั้งสองคำใช้กับบทกวี ที่มีเนื้อหาทางเสียงเพลง ที่ให้อารมณ์

‘lyric (lyrical) poetry’

‘lyric (lyrical) song’

‘lyric (lyrical) love letters.’

Lyric เป็นคำที่เลือกใช้มากกว่า เมื่ออ้างอิงถึงเนื้อร้องที่อยู่ในเพลง

The melody is great, but the lyrics are poor.

She has published both music and lyrics for a number of songs.

Lyrical จะเลือกใช้คำนี้ เมื่อความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาไม่มีรูปแบบเพียงพอหรือไม่ชัดเจน

The lyrical content of his songs.


End of L -

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)