โครงการเธอคือแรงบันดาลใจปีที่ ๖ (๒) สู่การเป็นพลังของสังคม


โครงการเธอคือแรงบันดาลใจปีที่ ๖ ได้ดำเนินงานต่อเนื่องโดยมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้วยการคัดเลือก และเชิดชูโครงการเยาวชนดีเด่นทั่วประเทศจำนวน ๑๒ โครงการจากจำนวนโครงการของสถานศึกษาและกลุ่มเยาวชนที่ส่งเข้ามาประกวด ๓๕๓โครงการในปี ๒๕๕๘ ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสา เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในบริบทต่างๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความมีส่วนร่วม ในการปลุกพลังเยาวชนที่เข้มแข็งเป็นรากฐาน ต่อยอดอย่างยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชุมชนและสังคม

โครงการเธอคือแรงบันดาลใจปีที่ ๖ ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๑๒ โครงการ ซึ่งจะเล่าสุรุปบางโครงการ ดังนี้

๑. โครงการพี่สอนน้อง กลุ่มเยาวชน Freedom Solution จังหวัดชลบุรี ได้ช่วยส่งเสริมทักษะอาชีพด้านไอทีแก่เยาวชนพิการ ให้สามารถหาเลี้ยงตนเองได้อย่างมีความสุข

๒.โครงการสานฝันงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้สร้าง กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สามารถชักจูงเด็กที่มีปัญหาด้านครอบครัว ให้กลับมาเพิ่มคุณค่าตนเอง สู่การพัฒนาสังคมไทยที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

๓.โครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลเพื่อน้องพะยูน กลุ่มเยาวชนพะยูนน้อย โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง สามารถรักษาระบบนิเวศน์ทางทะเลให้ดีขึ้น สัตว์น้ำมีที่อยู่อาศัย เพิ่มแหล่งอาหาร ขยายจำนวนหญ้าทะเลที่ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง

๔. โครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ โรงเรียนป่าแดงวิทยา ได้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงในชุมชน โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังความมีจิตอาสาและสาธารณะแก่เยาวชน ให้มีวินัยและความรับผิดชอบ สามารถสร้างเครือข่ายออกไปกว้างขวาง นอกจากนี้ยังผลิตสมุนไพรที่บำบัดการเจ็บป่วยบางประเภท เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและในจังหวัดอื่นๆ

๕. โครงการเยาวชนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย ได้อนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้แก่เด็กและ เยาวชน เพื่อสร้างความสนใจและสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคี มีการแสดงออกที่ดี และสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง อีกทั้งมีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน

๖.โครงการ สองศาสนาสองวัฒนธรรม ร่วมถักทอสายใยรักสู่ชายแดน โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน และชุมชนรักถิ่นฐานบ้านเกิดและประเทศชาติ มองเห็นคุณค่าของผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเครือข่ายการทำความดีเพื่อทดแทนแผ่นดิน มีกิจกรรมที่สำคัญในการร่วมมือกันถักผ้าพันคอมอบแก่ทหารชายแดนภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง

หลังจากการดำเนินงานโครงการเธอคือแรงบันดาลใจมา ๖ ปี มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดให้บริษัท Sim Research ทำการประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการโดยเปรียบเทียบกับโครงการเยาวชนอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ได้ปรากฏว่า กลุ่มเป้าหมายเกือบทุกราย แสดงความคิดเห็นเชิงบวกอยู่ในเกณท์สูงต่อประโยชน์ที่ได้รับของโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ดังนี้

--- ต่อยอดผลงานในโครงการแรงบันดาลใจแก่ตนเอง ชุมชนและสังคม ..เกณท์สูง ๙๐%

--- ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพ คุณธรรม จิตสำนึกในหน้าที่ ...เกณท์สูง ๙๐%

--- ส่งเสริมการมีจิตอาสาของเด็กที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมรอบข้าง ...เกณท์สูง ๙๐%

--- สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ความคิดริเริ่มจัดทำกิจกรรม เพื่อชุมชน และสังคม ... เกณท์สูง ๙๐%

...............................................................................................................................

บันทึกที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิ๊กที่ :

เยาวชนจิตอาสาในโครงการเธอคือแรงบันดาลใจปีที่ ๖..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/590741 .

https://th-th.facebook.com/uinspiration

ภาพและข้อมูลจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษ้ตริย์

หมายเลขบันทึก: 600446เขียนเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2016 10:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 เมษายน 2016 07:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

I (an outsider) have not heard of these excellent projects before. Perhaps we should have more news, more blogs/facebook pages and promotion of the work and what they do for our children and older people. Wwe have good examples but we are not making the most from them. We allow 'soap operas' on TV to lead our future direction -- sad!

ขอแสดงความยินดีกับทุกโครงการด้วยครับ

ปีที่ 6 แล้ว

ได้ค่าเกณฑ์สูงมากเลยนะครับ

ความหวังของชาติบ้านเมืองนะครับ..

 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • sr
 • ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
 • คนใต้โดยภรรยา
 • มนัสดา
 • อักขณิช
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่โครงการเธอคือแรงบันดาลใจปีที่ ๖นี้
 • น้องsr...ขอบคุณมากค่ะที่มาให้ความเห็นเพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มช่องทางเผยแพร่โครงการให้ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับแผนงานประชาสัมพันธ์ที่กำลังปรับปรุง นอกเหนือจากที่มีอยู่ขณะนี้ เช่น websiteโครงการ เธอคือแรงบันดาลใจ
  ..fb..https://th-th.facebook.com/uinspiration..สื่อภาพยนต์ "รู้ดี คิดดี" รวมทั้งที่ปรากฏตามจอขนาดยักษ์เป็นระยะตามสี่แยกจราจรที่สำคัญๆค่ะ
 • น้องดร.ขจิต....โครงการกำลังเดินหน้าสู่การคัดเลือกปีที่ ๗ ค่ะ...การประเมินการดำเนิการเป็นไปเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ...
 • น้องครูธนิตย์....ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของเยาวชนและโครงการนี้อันเป็นที่หวังได้ในการขยายเมล็ดพันธ์แห่งความดีงามไปทุกภูมิภาคค่ะ...
 • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/600446?600446

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
  ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี