160204-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด L – Loud & loudly / louse & lousy / lunch & luncheon

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Loud & loudly คำแรกใช้เป็นได้ทั้ง adj. และ adv. ส่วนคำหลังใช้เป็น adv. เท่านั้น

แต่ก็ยังยอมให้ใช้ได้ทั้ง ‘Shout out loud’ หรือ ‘Shout out loudly

การใช้แบบนี้ ยังใช้ได้กับกริยาอื่น เช่น sing, talk, say, scream และ laugh

แต่ผู้พูดที่ระมัดระวัง หรือในการเขียน เลือกจะใช้ loudly มากกว่า

Loudly ยอมให้ใช้เป็นสำนวน ร่วมกันได้กับกริยา เช่น insist, brag, state และ exclaim

Loud ถ้าใช้ให้เป็น adj. อย่างเดียว จะไม่ผิดพลาดง่าย เช่น

‘A loud noise’

‘the noise was loud.’


Louse & lousy ทั้งสองคำต่างเป็น Slang

Louse ใช้สำหรับคนที่สมควรถูกดูหมิ่น หรือไร้ค่า

Steve had let her down; she should never have trusted the louse.

Louse up เป็น slang เช่นกัน หมายถึง ทำผิดพลาด ล้มเหลว เสียของ

He loused up my promotion chances.

Lousy ภาษาพูด หมายถึง มีอยู่มาก = lousy with money

ภาษาพูด หมายถึง แย่มาก ไม่มีค่า ต่ำต้อย

lousy cold’

‘a lousy meal’

‘a lousy show’ และยังหมายถึง เต็มไปด้วยหมัด เหา


Lunch & luncheon ต่างหมายถึง อาหาร ที่รับประทาน ระหว่าง อาหารเช้า และอาหารค่ำ

Lunch เป็นคำ นาม และ กริยา ที่ไม่เป็นทางการ มากกว่า

Luncheon ที่ใช้เป็น นาม เท่านั้น

ถ้าหากอาหารกลางวันนั้น เป็นไปตามปกติไม่มีเหตุพิเศษอื่นใด ใช้ Lunch

Pick me up for lunch.

Lunch with me.

แต่ถ้าเป็นอาหารกลางวันในโอกาสพิเศษหรือเป็นทางการ ใช้ Luncheon

The annual luncheon for employees will be given next week.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

May I add a note on 'loud'?

'crying out loud' = making a fuss/big thing out (of small matter)

'cry loudly' = make loud/big noises; big noise = very load noise ;-)

Louse (noun) = เหา; tick ๖ืนีื๗ = เห็บ

"Lousy ภาษาพูด หมายถึง มีอยู่มาก = lousy with money..." I think "lousy is used to mean very poor or very bad or of very low quality. "lousy with money" = "can't manage money".

"lousy show" = poor quality show; "a louse circus" = a show/circus starring lice (and ticks).

;-)