โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการศึกษาดูงานบุคลากร โรงเรียนบ้านประชาอารี โรงเรียนวัดยางทอง

28 - 29 มกราคม 2559

จาก นครศรีธรรมราช สู่ ตรัง ล่องลงไปยัง สตูล และลังกาวี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เติมชีวิตให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าศาลาความเห็น (0)