ศึกษาดูงานศูนย์ปรัชญาพอเพีบงอุบลราชธานีและพลาญข่อย 1-2

ศึกษาดูงานศูนย์ปรัชญาพอเพียงอุบลราชธานีและพลาญข่อย 1-2


-ศึกษาดูงานที่ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุบลราชธานี

-ศึกษาดูงานโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 1-2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระอิสระ ธีรปญฺโญความเห็น (0)