ลงชุมชนครั้งที่ 2

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

ชมรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านมารวมตัวกันที่ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสนิทสนมกัน ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน ผู้สูงอายุที่มาร่วมชมรมจะมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ จัดขึ้นภายในศูนย์การเรียนรู้ จะจัดขึ้นทุกๆวันที่ 27 ของทุกๆเดือน ในแต่ละครั้งที่จัดกิจกรรมจะมีเจ้าภาพอาสาหรือไม่ก็เป็นชาวบ้านที่เกิดในเดือนนั้นๆ

กิจกรรมต่างๆมีดังนี้

สวดมนต์และฟังเทศน์พร้อมชาวบ้าน

เลขาของผู้ใหญ่บ้านอ่านบันทึกการประชุมคร้้งที่ผ่านมาให้ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง พร้อมให้แสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตย

แนะนำตัวให้ชาวบ้านรู้จัก ว่าพวกเรามาที่บ้านสะพานดำทำไม? มีวัตถุประสงค์เพื่อจะทำอะไร?

เวลา 11.00 น. พวกเรากับชาวบ้านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศูนย์เลี้ยงข้าวมันไก่ ไอศครีม ผลไม้

หลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จ พวกเราก็ล้างจานของพวกเราและของชาวบ้านในงานทั้งหมด

ล้างจานเสร็จก็ได้มีโอกาศพูดคุยกับคุณแหม่ม ผู้ที่เป็นหัวหน้านักพัฒนาชุมชนในเขตุ อ.บางแพ ท่านมีความเป็นกันเองมาก ท่านให้ข้อคิด ให้ความรู้ ที่เป็นแนวทางในการศึกษา ตลอดจนช่องทางในการทำงานที่ตรงกับสายที่พวกเราเรียน

ชาวบ้านที่บ้านสะพานดำให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเองและทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมที่ทางศูนย์จัดขึ้น และที่สนุกไปกว่านั้น คือ พวกเรามีโอกาศได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลง เต้น กับพวกชาวบ้านอย่างสนุกสนาน

เมื่่อเสร็จกิจกรรมต่างๆทั้งหมด ชาวบ้านที่ร่วมงานก็แยกย้ายกันกลับบ้านด้วยใบหน้าที่มีความสุขกับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านสะพานดำ อ.บางแพ จ.ราชบุรีความเห็น (0)