• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การจัดการความรู้

  KM  
จากการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ทำให้ได้รับความรู้มากมาย ในหลักการจัดการความรู้ การเล่าเรื่องความสำเร็จ การสังเคราะห์ขุมความรู้ การนำขุมความรู้สู่แก่นความรู้ ซึ่งความรู้ต่างๆ เหล่านั้น ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น เป็นสิ่งที่คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 60010
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 2
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

เห็นด้วยครับ และtacit นั้นก็เกิดจากการปฏิบัติจริง และมาขยายผลด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ 
นั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ตัวเรากว้างขวางขึ้น โดยนำหลักการและความคิดเห็นของผู้อื่นมาปรับให้เข้ากับของเรามากที่สุด