การจัดการความรู้

  ติดต่อ

  KM  
จากการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ทำให้ได้รับความรู้มากมาย ในหลักการจัดการความรู้ การเล่าเรื่องความสำเร็จ การสังเคราะห์ขุมความรู้ การนำขุมความรู้สู่แก่นความรู้ ซึ่งความรู้ต่างๆ เหล่านั้น ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น เป็นสิ่งที่คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 60010, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:22:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ชาวสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

เห็นด้วยครับ และtacit นั้นก็เกิดจากการปฏิบัติจริง และมาขยายผลด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ 
นั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ตัวเรากว้างขวางขึ้น โดยนำหลักการและความคิดเห็นของผู้อื่นมาปรับให้เข้ากับของเรามากที่สุด