ประวัติโรงพยาบาลแกลง


ประวัติโรงพยาบาลแกลง klaenghospital.com

โรงพยาบาลแกลงแรกกำเนิดในปีพ.ศ.2480ครั้งแรกนั้นใช้ชื่อว่าสุขศาลาชั้นสองประจำอำเภอแกลง
ค่าก่อสร้างสุขศาลาชั้นสองสมัยนั้น ประมาณ1.000 บาท และต่อมา เมื่อพลเมืองเพิ่มมากขึ้น ทางราช
การของกรมอนามัย และพ่อค้าประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเจ็บป่วยของประชาชน จึงได้
ร่วมกันพิจารณาโดยการจัดหาที่ดินบริจาคประชาชน คือนายป้อม ซื่อตรง และนางแปล่ม รัตนวิจิตร
เป็นเหนื้อที่ประมาณ 6 ไร่เศษ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทางเกวียนในบัจจุบันคือสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอแกลง สำหรับค่าก่อสร้างครั้งแรกเป็นไม้ชั้นเดี่ยว 2 หลัง คือเรือนผู้ป่วยในอีก1 หลัง
มีห้องจ่ายยา ห้องตร้วจโรค ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ธุรการ และเรือนผู้ป่วยในอีก 1 หลัง และได้ทำพิธี เปิดเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2500 มีแพทย์แผนปัจจุบัน 1 คน สารวัตรสุขาภิบาล 1 คน ผดุงครรภ์ 2 คน
ไม่มีภารโรง มีเตียงผู้ป่วยในจำนวน 10 เตี่ยง ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้เป็นสถานีอนามัย
ชั้นหนึ่งอำเภอแกลง เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ และอนามัย และ
ได้รับงบประมาณ บริจาคประชาชนอีก385.000 บาทได้เริ่มก่อสร้างอาคารสำนัก
งานทางด้านทิศใต้ ของอาคารเดิมเพิ่มเป็นตึกชั้นเดี่ยว 1 ห้อง มีห้องปฎิบัตงานเป็นสัดส่วน
อาคารไม้ เดิม 2 หลัง ไช้เป็นที่พักผู้ป่วย แยก ชาย-หญิง และในปีเดียวกันประชาชนในอำเภอแกลง
ได้ร่วมกันบริจาค จัดซื้อ ที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 1 ไร่ 3 งาน
™

ในปี พ.ศ.2518 สถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอแกลง ด้เปลี่ยนเป็นศูนย์การแพทย์และ
อนามัยอำเภอ แกลง และต่อมาอีกไม่นานนัก ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลแกลง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัด ระยอง กองสาธารณสุขภูมิภาค และโอนเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข
เมื่อวันที่ 1มกราคม 2519 และตั้งแต่นั้นมากระทรวงสาธารสุขได้จัดสรรงบประมาณ 110.000 บาท เพื่อทำ
การสร้างตึกผู้ป่วยนอกอีก 1 หลัง

ในปี พ.ศ.2521 ประชาชนได้เข้ามารับบริการมากขึ้นตามลำดับ จนไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชนที่มารับบริการ
ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างโรงพยาบาล แกลงแห่งใหม่ขึ้น เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
ที่ถนนแหลมยาง หลักกิโลเมตรที่ 271 ซึ่ง ประชาชนในท้องถิ่นรวม 6 รายการ ได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน จำนวน 44 ไร่ 3 งาน 74
ตารางวา อยู่ในที่ลุ่มให้ทำการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง และผู้ป่วยใน 1 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ในโรง
พยาบาลอีก 15 หลัง โรงครัว โรงซักฟอก โรงสูบน้ำ หอถังสูง ระบบไฟฟ้า ารก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2522 โดย
ฯพณฯ รมต.สาธารณสุขนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ทำพิธีเปิด จนในปี 2525 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข
ยกฐานะเป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2536ได้รับบริจาคหอผู้ป่วยขนาด 60 เตียง จากคณะสงฆ์และประชนอำ
เภอแกลง เปิดให้ไช้บริการปี 2540
ต่อมาในปี 2538 ได้รับงบประมาณในโครงการอีสเทิร์นชีบอร์ด จำนวน 65 ล้านบาทสร้างตึก
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 4 ชั้น และได้รับยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 90 เตียง
โรงพยาบาลแกลง ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาล ขนาด 120 เตียง รับผิดชอบประชากร อ.แกลง
และกิ่ง อ.เขาชะเมา 153.912 คนหมายเลขบันทึก: 600086เขียนเมื่อ 28 มกราคม 2016 11:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 มกราคม 2016 09:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

น่าสนใจมาก

รูปหายไปครับ

ขอบคุณครับ ทดลองทำครับ ยังไม่ค่อยเก่งครับ


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี