​สสส. กับ มิจฉาทิฐิของผู้ว่าฯ สตง.

เพราะจน ไม่มีความรู้ จึงถูกชักจูงไปในทางผิดๆ ใช้ชีวิตแบบมีพฤติกรรมที่เป็นโทษต่อสุขภาพ การดำเนินการของ สสส. โดยให้ทุนเพื่อเข้าไปเบี่ยงเบนพฤติกรรมที่เป็นโทษ(ต่อสุขภาพ) มาดำเนินพฤติกรรมชีวิตที่เป็นคุณต่อสุขภาพ จึงเป็นแนวทางที่ถูกต้อง คนที่ออกมากล่าวหา สสส. ทั้งผู้ว่า สตง. และคนอื่นๆ จึงอยู่ในโมหภูมิ

สสส. กับ มิจฉาทิฐิของผู้ว่าฯ สตง.

ข่าวที่ผู้มีอำนาจในบ้านเมือง ออกมาตำหนิ สสส. ว่าให้ทุนสนับสนุนในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับ สุขภาพโดยตรง ดัง ข่าวนี้ หากถือตามหลัก Social Determinants of Health ที่เสนอโดย ศาสตราจารย์ เซอร์ นายแพทย์ ไมเคิล มาร์ม็อท ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ที่จะเข้ารับพระราชทานที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เวลา ๑๗.๓๐ น. วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๕๙) ผู้ตำหนิ สสส. ก็ตกอยู่ในมิจฉาทิฐิ

หลักการ Social Determinants of Health ที่เสนอโดย เซอร์ ไมเคิล บอกว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรนั้น ส่วนที่เป็นปัจจัยทางสังคม มีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยด้านสาธารณสุขโดยตรง ปัจจัยทางสังคมที่สำคัญคือปัจจัยที่ก่อความไม่เป็นธรรมหรือช่องว่างทางสังคม ระหว่างคนรวยกับคนจน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ คสช. มีเป้าหมายเยียวยานั่นเอง

เพราะจน ไม่มีความรู้ จึงถูกชักจูงไปในทางผิดๆ ใช้ชีวิตแบบมีพฤติกรรมที่เป็นโทษต่อสุขภาพ การดำเนินการของ สสส. โดยให้ทุนเพื่อเข้าไปเบี่ยงเบนพฤติกรรมที่เป็นโทษ(ต่อสุขภาพ) มาดำเนินพฤติกรรมชีวิตที่เป็นคุณต่อสุขภาพ จึงเป็นแนวทางที่ถูกต้อง คนที่ออกมากล่าวหา สสส. ทั้งผู้ว่า สตง. และคนอื่นๆ จึงอยู่ในโมหภูมิ

ผมหวังว่า คสช. และนายกฯ ประยุทธ จะไม่หลงเชื่อกลุ่มคนที่อยู่ในโมหภูมิ จนเข้าไปเปลี่ยนแปลง สสส. ซึ่งจะเป็นการทำลายกลไกที่ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ด้านสุขภาพของคนไทย

คนไทยควรลุกขึ้นมาบอกความต้องการของตนโดยวิธีการ และช่องทางต่างๆ กัน

ผมได้ทำหน้าที่ของผมแล้ว

วิจารณ์ พานิช

๒๘ ม.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (3)

ยังมีโมหภูมิหลายเรื่องค่ะ เราประชาชนคนทำงานจึงรู้สึกเจ็บปวดกับกลไกของรัฐ

ไพศาล
IP: xxx.168.232.211
เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยกับอาจารย์วิจารณ์ครับ. ผู้บริหาร สตง.กับคนใน ครม.บางคน เป็นพวกโลกแคบ เหมือนกบในกะลา ชอบแต่ใช้อำนาจ อ้างกฎหมายที่ล้าสมัย. ข้อสำคัญคือ ไม่รู้เรื่องสุขภาพ
ราณี หัสสรังสี
IP: xxx.96.171.184
เขียนเมื่อ 

ผู้รู้ไม่ทำหน้าที่เป็นบาปคะ