PMAC 2016 : 5. หลักฐานทางวิชาการเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า


ระบบการมีและใช้หลักฐานทางวิชาการเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นเครื่องมือสำคัญ ของการป้องกันคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย

PMAC 2016 : 5. หลักฐานทางวิชาการเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เช้าวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ผมมีเวลาเข้า App PMAC 2016 ในโทรศัพท์มือถือ ที่ทีมจัดการประชุม ว่าจ้างให้จัดทำ และพัฒนาให้ใช้งานสะดวกขึ้น และมีลักษณะที่อำนวยความสะดวกต่อผู้เข้าประชุมอย่างดีมาก ผมเข้าไปอ่านหลักการของการประชุมแต่ละช่วง ก็ได้ความรู้มากแล้ว ตั้งแต่ยังไม่เริ่มการประชุม เพราะการประชุมจะเริ่มวันที่ ๒๙

สรุปสาระของ PMAC 2016 อย่างสั้นที่สุด การประชุมนี้มีเป้าหมายส่งเสริมให้โลกใช้ทรัพยากร เพื่อสุขภาพอย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งหมายความว่าต้องมีระบบการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ใช้ข้อมูลหลักฐานประกอบ การตัดสินใจ และต้องมีระบบการพัฒนาข้อมูลหลักฐานสำหรับเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ รวมทั้งเสนอต่อ สาธารณชน เพื่อให้ทำหน้าที่ตรวจสอบวาผู้ตัดสินใจได้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างเหมาะสมหรือไม่ ที่เรียกว่ามีความโปร่งใส (transparency) ในการตัดสินใจ

ย้ำนะครับ ว่าในยุคนี้ ข้อมูลหลักฐานเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย ไม่ว่าเรื่องใดๆ ต้องเสนอ ๒ ทาง คือเสนอต่อผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย และ เสนอต่อสาธารณชน

หน้าที่ของนักวิชาการด้านนโยบายสุขภาพในเรื่องนี้ก็คือ ต้องช่วยกันจัดให้มีระบบและกลไกทำงาน วิชาการด้านนี้ ที่เรียกว่างาน HTA (Health Technology Assessment) หรืออาจเรียกว่า HITA (Health Intervention and Technology Assessment) ซึ่งในประเทศไทยมีหน่วยงานที่เรียกว่า HITAP ทำงานเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพไทยอย่างมากมาย และเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลก รวมทั้งได้ทำงานช่วยสร้างขีดความสามารถด้าน HITA ให้แก่ประเทศอื่นๆ ด้วย ดังที่ผมบันทึกไว้ ที่นี่

ความต้องการนักวิชาการด้าน HITA มีมาก ต้องจัดระบบการผลิตนักวิชาการด้านนี้ และมหาวิทยาลัยมหิดลก็ร่วมมือกับ HITAP และอีกหลายหน่วยงานในต่างประเทศ จัดโครงการบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและโท) หลักสูตรนานาชาติ ที่เรียกว่า HePTA ที่จะประกาศเปิดตัวในงาน ในวันที่ ๒๙ เรื่องนี้ผมเคยเล่าไว้ ที่นี่

ตัวอย่างด้านลบของการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ไม่อิงข้อมูลหลักฐานทางวิชาการของประเทศอินเดีย ทำให้ในปี 2011 มีการออกกฎหมายให้ใช้เงินของรัฐจ่ายค่ายารักษามะเร็งเต้านม โดยมีการระบุชื่อยาทางการค้า ซึ่งแม้ในสหรัฐอเมริกาก็ยังถือว่ายานั้นไม่ได้ผลทางการรักษาและไม่ปลอดภัยที่จะใช้ นักวิชาการระบุว่า เงินที่เอาไปใช้เป็นค่ายาดังกล่าว เอาไปใช้ฉีดวัคซีนแก่เด็กอายุ ๑ - ๒ ปี จะคุ้มค่ากว่ามาก แต่เดาได้ว่า การตัดสินใจของระบบนิติบัญญัตินั้น มาจากการวิ่งเต้นของบริษัทยา ไม่อยู่บนพยานหลักฐานของข้อมูล และผลงานวิจัย การตัดสินใจของระบบนิติบัญญัติอินเดียครั้งนั้น จึงอาจถูกมองว่า เป็นคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย

จะเห็นว่าระบบการมีและใช้หลักฐานทางวิชาการเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นเครื่องมือสำคัญ ของการป้องกันคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย

ประเทศไทย จัดได้ว่า เป็นประเทศผู้นำด้านวิชาการ HITA แต่เราก็ยังห่างไกลจากการที่จะภูมิใจว่ามี ความเข้มแข็งอย่างแท้จริง เพราะเหตุนี้ เราจึงต้องมีโครงการ HePTA

ในที่ประชุม PMAC 2016 มีการแจกหนังสือ Policy Brief and Working Paper : Conducive Factors to the Development of Health Technology Assessment in Asia เอกสารกึ่งวิชาการกึ่งข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ทรงคุณค่ายิ่งชิ้นนี้ ดาวน์โหลดได้ฟรี เป็นผลงานของทีม HITAP

นอกจากนั้นยังแจกหนังสือ ข้อเสนอการคลังสุขภาพเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย จัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อ ความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งดู ppt สรุปได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙

หมายเลขบันทึก: 600078เขียนเมื่อ 28 มกราคม 2016 05:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 มกราคม 2016 05:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี