ธุรกิจจะสำเร็จได้อยู่ที่ตัวเอง

ถ้าพูดในแง่มุมสังคมทางด้านธุรกิจสมัยนี้ค่อนข้างมีการแข่งขันกันสูงมากในหลายๆด้านโดยเฉพาะธุรกิจด้าน SME ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับผู้คนเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการต่างต้องมีความรู้และหาเทคนิคมาพัฒนาธุรกิจของตนเพื่อให้อยู่รอด เป็นที่รู้จักเป็นที่น่าสนใจของผู้คนและที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้ธุรกิจที่เราประกอบอยู่นั้นประสบความสำเร็จ ซึ่งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะสำเร็จและเติบโตไปได้นั้นก็ต้องประกอบไปด้วยหลายปัจจัยต่างๆ ปัจจัยการเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือแรงผลักดันจากตนเองไม่ว่าจะประกอบกิจการใดๆกำลังแรงใจนั้นสำคัญที่สุดโดยเริ่มต้นจากการให้กำลังใจตนเอง ต้องมีเป้าหมาย ต้องคิดว่าเราต้องทำได้ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือปัญหาต้องสู้และไม่ย่อท้อ ต้องมีความมุ่งมั่นต่อไป ปัจจัยต่อมาในการบริหารธุรกิจคืออาจจะต้องใช้ปัญญา ซึ่งถ้าเรายังมีความรู้ไม่เพียงพอเราก็ควรจะหมั่นศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา คอยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ SME จะได้ไม่ล้าหลังและอาจจะทำให้เราได้มีเทคนิคใหม่ๆเกิดขึ้นก็เป็นได้ อย่างน้อยเทคนิคต่างๆที่เรานำมาประยุกต์ใช้ก็ยังได้มีส่วนมาช่วยสร้างสรรค์ให้ธุรกิจเรานั้นประสบผลสำเร็จได้ และปัจจัยที่น่าสนใจที่จะต้องมีอย่างยิ่งก็คือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ถ้าเรามีกิริยามารยาทในการพูด การรับฟัง หรือมีอัธยาศัยที่ดีก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของเราเป็นอย่างมาก อย่างเช่นลูกค้าชอบที่เราเป็นผู้รับฟังที่ดี และมีการสื่อสารที่สามารถเชื่อถือได้ก็สนใจจะลงทุนกับเรา ลูกน้องเห็นว่าเราพูดจาดี ไม่พูดจาดุดันจนเกินไปก็จะอยู่กับเราไปนานๆ เมื่อมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็จะทำให้มีการร่วมงานกันง่ายขึ้น มีกำไรและมีความเติบโตก้าวหน้ามากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ถ้าเราทำได้ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างจริงจังรับรองว่าธุรกิจจะอยู่กับเราไปได้อีกยาวนานแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมมนาทางการเงิน



ความเห็น (0)