พระบิดาแห่งช่างไทย

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นายช่างใหญ่แห่งสยาม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ เป็นพระราชโอรสลำดับที่ ๖๒ ในพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประสูตรแต่พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย เทื่อ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๐๖ ทรงเป็นเจ้านายที่ประกอบคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อประเทศชาติ พระองค์รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งสำคัญๆต่างๆ ได้แก่ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ กระทรงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัง ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ผู้บัญชาการทหารเรือ ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะและวิทยาการแขนงต่างๆ พระองค์ท่านจึงเป็นที่รู้จักกันในฐานะ "นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม" และทรงเป็น "สมเด็จครู"ของช่างศิลปกรรมทุกแขนง ทรงเป็นปราชญ์ทางอักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรมเกือบทุกแขนง ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และดุริยางคศิลป์ กล่าวได้ว่าทรงเป็นอัจฉริยศิลปินแห่งสยามประเทศ ทรงวางรากฐานระบบงานโยธา ทรงวางระบบระเบียบงานช่างอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในพระนครและภูธรหัวเมืองชนบท โดยเฉพาะการสร้างทางรถไฟสายสำคัญๆ การก่อสร้างถนน เช่น เยาวราช ถนนจักรวรรดิและถนนราชวงศ์ การก่อสร้างสะพานเช่น สะพานผ่านพิภพลีลาสพานผ่านฟ้าลีลาศและสะพานมัฆวานรังสรรค์ ทรงออกแบบสถาปัตยกรรมที่รู้จักแพร่หลาย พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รุปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมงานออกแบบเครื่องราชอิสริยภรณ์และเหรียญที่ระลึกฝีพระหัตถ์ สำหรับเหล่าช่างสิบหมุ่ที่เป็นหมู่ช่างตั้งแต่ครั้งต้นรัชกาลที่ ๒ มีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน ถือเป็นนายช่างใหญ่แห่งสยามประเทศ สืบต่อมาจนทุกวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความเคารพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ .

ท่าน ผอ สบายดีไหมครับ

ที่ทำงานใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่าน ดร ขจิต ที่ทำงานใหม่เป็นเรื่องท้าทาย เหมือนกลับมาบ้านเก่าซ่อมแซมบ้านที่ผุพัง ให้มีสภาพเหมือนเดิม กล่าวคือ ๑๒ ปีที่แล้ว ๒๕๔๕ ผม มารับราชการเป็นครูพ่อบ้านที่นี่ แล้วโยกย้ายไปตามวิถีราชการนาน จนผู้บังคับบัญชาสรรหาให้มาดำรงตำแหน่งที่นี่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ฟื้นฟูอาคารสถานที่ หลักสูตร กิจกรรม กระบวนการบริหารทรัพยากรการศึกษาทุกมิติ เหนื่อยอย่างมีความสุข ได้ถวายงานเบื้องพระยุคลบาท ช่างสิบหมุ่เพื่อการมีงานทำ มีเครือข่ายเก่า สร้างใหม่มากมาย ท้าทายมากครับ